ข่าว
100 year

พด.พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ให้เกษตรกรที่สนใจ ในวันดินโลก2561

ไทยรัฐออนไลน์9 ต.ค. 2561 19:21 น.
SHARE

กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง สร้างการรับรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เนื่องในวันดินโลกปี 2561 เผยผู้ที่สนใจสามารถขอรับเมล็ดพันธุ์ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ...

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ได้เริ่มดำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ให้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน รวมถึง ประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวพระราชดำริด้านดินและน้ำช่วยให้การทำการเกษตรประสบความสำเร็จ และเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของดิน และน้อมนำแนวพระราชดำริไปพัฒนาดินและน้ำ ให้เกษตรกรในประเทศหลุดพ้นความยากจนกลายเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ของตนเองได้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสนับสนุนสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยการสนับสนุนปลูกปอเทืองในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งการปลูกปอเทือง นอกจากจะช่วยปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ยังเป็นการปรับปรุงบำรุงดินเนื่องจากปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่ว จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นกับพืชส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการเพาะปลูกพืช

สำหรับโครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีพื้นที่เป้าหมายการปลูกปอเทือง กว่า 26,000 ไร่ และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจำนวนกว่า 130 ตัน โดยกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ที่รับเมล็ดพันธุ์ไป เริ่มทำการปลูกระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ต้นปอเทืองออกดอกเหลืองสะพรั่งตรงกับวันดินโลก ซึ่งมีกำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี สหรับผู้ที่สนใจร่วมโครงสามารถสอบถามมายังกรมพัฒนาที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ หรือ โทร 0-2579-8515 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมพัฒนาที่ดินวันดินโลกเมล็ดพันธุ์ปอเทืองสถานีพัฒนาดินเบญจพร ชาครานนท์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้