ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เกษตรกรขอแค่น้ำ

  สะ-เล-เต18 มิ.ย. 2563 05:01 น.
  SHARE

  จากการติดตามโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)...เดิมทีบริเวณนี้เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ำฝนในการทำเกษตร เกษตรกรประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา เป็นหลัก

  เกษตรกรไม่มีรายได้เสริมจากการปลูกพืชชนิดอื่น

  แต่เมื่อปี 2560 มีการสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นคลองบางเตา ที่บ้านใสน้ำจม ต.โคกหาร อ.เขาพนม ที่สามารถชะลอน้ำกักเก็บน้ำได้ 343 ลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 300 ไร่ เพียงพอสำหรับ 50 ครัวเรือน ใช้ปลูกพืชผักอายุสั้นที่ให้ผลตอบแทนเร็ว

  และเกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์จากฝาย มีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อร่วมดูแลรักษา วางแผนการผลิต และการตลาด มีการรวมกัน จำหน่ายผลผลิต มีตัวแทนของเกษตรกรติดต่อพ่อค้าเข้ามารับซื้อผลผลิตถึงแปลงของเกษตรกรโดยตรง

  ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากฝายแห่งนี้ ทำให้เกษตรกรร้อยละ 57 ทำอาชีพเสริมปลูก มะเขือยาว ฟักเขียว แตงกวา ถั่วพู เป็นต้น พืชแซมในแปลงปาล์มน้ำมันและยางพารา

  มีปริมาณผลผลิตที่ขายได้ไร่ละ 3,220 กก. มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไร่ละ 14,827 บาท สร้างรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไร่ละ 22,818 บาทต่อไร่ หรือประมาณ 75,072 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

  สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือมูลค่าจากการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้ปีละ 3.75 ล้านบาท

  เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก มีความเห็นว่า โครงการสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร เพราะมีแหล่งน้ำให้ทำกินได้ทั้งปี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตร และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

  ถึงเวลาแล้วรึยัง ที่ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ จะตั้งหลักคิดง่ายๆ ร่วมทำโครงการหาน้ำมาให้เกษตรกรทำกินได้ทั้งปี... โครงการอย่างอื่น เรียงลำดับสำคัญน้อยกว่า พักไว้ก่อนจะดีมั้ย.

  สะ–เล–เต

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดินสะ-เล-เตลดต้นทุนปลูกปาล์มน้ำมันยางพารากักเก็บน้ำเกษตร

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo