ข่าว
100 year

สกู๊ปหน้า 1 : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ยุติเชื้อร้ายโรคเอดส์

ไทยรัฐฉบับพิมพ์30 พ.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

สุขภาวะหนึ่ง ของมนุษย์หรือคนที่เป็นที่ปรารถนา นอกจากปัจจัยสี่ที่ใช้ในการดำรงชีพแล้ว การมีสุขภาพกาย จิตใจ จิตวิญญาณที่แข็งแรงเกื้อกูลในการประกอบหน้าที่อาชีพการงาน...การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนหรือทุกชีวิตพึงประสงค์

“เอดส์ (AIDS)”...หรือ Acquired Immune Deficiency Syndrome เป็นโรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมหรือบกพร่องเพราะถูกทำลายโดยเชื้อไวรัส HIV+...โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้มีการตั้งเป้าหมายถึงการยุติปัญหาเอดส์ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2030 หรือปี พ.ศ.2573

ได้มีรายงานถึงจำนวนผู้ป่วยเอดส์กึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกได้รับการบำบัด แต่มีในจำนวนกว่า 17 ล้านคน ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบยาต้านไวรัส ส่วนหนึ่งของเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี ข้อมูลหนึ่งที่กล่าวถึงการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้มีการลดลงจาก 3.4 ล้านคน มาอยู่ที่ 1.8 ล้านคนต่อปี

โดยกลุ่มที่เสี่ยงก็คือ ผู้หญิงที่มีอายุน้อย ชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ผู้ที่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ผู้ต้องขังในเรือนจำ หรือสถานกักขังผู้ขายบริการทางเพศและกลุ่มคนข้ามเพศ...

“มูลนิธิธรรมรักษ์” วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นองค์กรของศาสนาที่ริเริ่มนำหลักการคำสอนของศาสนามาปรับใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคเอดส์ วันเวลากว่ายี่สิบเจ็ดปีที่ผ่านมาประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องทั้งญาติพี่น้อง พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ภาระในชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อ ความคิด ความรู้ที่คนรอบข้างมีทัศนคติต่อผู้ติดเชื้อ

รวมแม้กระทั่ง...ระบบความเชื่อ พฤติกรรมของคนไทยเราในปัจจุบันที่ยังคงมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ที่คงอยู่ในทุกจังหวัดของเมืองไทย

เฉลิมพล พลมุข แห่งวัดพระบาทน้ำพุ บอกว่า บทเรียนในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ในทุกๆวัย ทั้งเด็กทารก เด็กปฐมวัย เด็กที่กำลังศึกษาเล่าเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนกระทั่งถึงการให้การศึกษาแก่เยาวชนวัยรุ่นในระดับอุดมศึกษา การดูแลบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งพิการแขนขา ตาบอด หูหนวก คนแก่ชราผู้สูงอายุ สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวของเขาทั้งแมว สุนัข

การให้ความรู้สร้างทัศนคติในการป้องกันตนเองมิให้เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ และการอยู่ร่วมกับเขาเหล่านั้นอย่างมีความสุขในสังคมได้อย่างไร พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ “หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ” เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้นำหลักของเมตตาธรรม การให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการสงเคราะห์ให้การดูแลผู้ป่วยและญาติเป็นลักษณะที่ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆที่พักรักษาตัวอยู่ภายในวัด

เมื่อไม่นานมานี้ท่านได้ประสบอุบัติเหตุรถชนกัน ได้รับบาดเจ็บกระดูกหักเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล ข้อเท็จจริงหนึ่งในวันเวลาที่ผ่านมามีว่า...ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้ง เนื่องด้วยภารกิจที่ต้องทำงานที่เกี่ยวเนื่องมากมาย การเดินทางในภารกิจทั้งการบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมของสังคมและศาสนาแทบทุกๆวัน อยากจะบอกว่า...การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงได้ยาก

หลากความคิดตั้งคำถามตรงกันว่า...หากท่านเป็นอะไรไปหมายถึงเกิดการเสียชีวิตหรือมรณภาพ วัดพระบาทน้ำพุที่รวมหลายชีวิตผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และเหล่าบริวารที่ท่านต้องรับผิดชอบจักเป็นเช่นไร?

งานการสังคมสงเคราะห์ของเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ...ในวันเวลาที่ผ่านๆมา ท่านให้การสงเคราะห์ทั้งหน่วยงานราชการ วัด องค์กรการกุศล บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนร้องขอความช่วยเหลือ...

ทั้งจำนวนเงิน วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาคารวัตถุต่างๆ การให้การสงเคราะห์ดังกล่าวก็ดำเนินเกิดมีมาอย่างต่อเนื่อง คำพูดหนึ่งของท่านก็คือ...“การให้อย่างไม่มีข้อจำกัด การอดทนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ความทุกข์ของสัตว์โลก พระสงฆ์พึงมีหน้าที่บำบัด”

วันเอดส์โลก (World AIDS Day) “1 ธันวาคม” ของทุกๆปีโดยมีสัญลักษณ์เป็นริบบิ้นสีแดง ให้มีการรณรงค์ถึงการป้องกันระวังการเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ การให้ความรู้ในเด็ก...เยาวชนของชาติในเรื่องเพศศึกษา การดูแลรักษาตนเอง รวมถึงการรู้ถึงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้

ข้อมูลน่าสนใจมีว่าที่ผ่านมา...มีผู้ที่เสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคเอดส์ไปแล้วกว่า 25 ล้านคน และเมื่อสองปีที่แล้วมา (ค.ศ.2016) พบว่า มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์กว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลก

เฉลิมพล ย้ำว่า เหตุของการเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์ที่มิได้มีการระวังและป้องกันอย่างถูกวิธี การขายบริการทางเพศทั้งหญิงและชาย รวมถึงคนข้ามเพศในสังคมทั้งไทยเทศยังคงมีอยู่

“เด็กวัยรุ่นวัยเรียนวัยใสในสถานศึกษาหลายแห่ง การมีเพศสัมพันธ์สำหรับเขาเหล่านั้นดูเสมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดา การไล่ล่าแต้มจำนวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ การท้องที่เป็นคุณแม่วัยใส การทำแท้ง การปฏิเสธการมีลูกหลังจากคลอด การนำเด็กทารกไปทิ้ง การฆ่าทำลายเด็กวัยใสซื่อบริสุทธิ์ยังคงมีให้พบเห็น...

แม้กระทั่งจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีในเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานพินิจทั่วประเทศยังคงมีอยู่ในตัวเลขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจักต้องให้การดูแลชีวิตเขาเหล่านั้น วันเวลาแห่งอนาคตเอดส์จักหมดไปจากเมืองไทยจริงหรือไม่...”

ข้างต้นยังคงเป็นคำถามสำคัญที่ต้องการทางออกนำไปสู่การปฏิบัติจริง เห็นผลเป็นรูปธรรม

ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่กำหนดให้ประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตลอดทุกช่วงของชีวิตทั้งการตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย วัยเรียน...วัยรุ่น วัยแรงงาน วัยสูงอายุ ในช่วงวัยแรงงานได้ระบุถึงความรู้ความเข้าใจทักษะทางการเงิน การบริหารจัดการการเงินตนเองครอบครัว การวางแผนเงินออม การรับผิดชอบต่อพ่อแม่ครอบครัว การเป็นผู้ประกอบการใหม่ การสร้างสรรค์งานใหม่...

ในข้อเท็จจริงหนึ่งที่เราๆท่านๆปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ...ปัญหาการมีงานทำ มีรายได้ ชีวิตปากท้องของชาวบ้านที่เนื่องด้วยระบบเศรษฐกิจของประเทศ ข้าวปลาอาหารสินค้าเครื่องใช้ต่างๆมีราคาแพง รายรับไม่ได้เท่ากับรายจ่าย จนกระทั่งรัฐบาลต้องมีนโยบายเพื่อเยียวยาปัญหาระดับพื้นฐานของประชาชน...

เงินประชารัฐ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” ที่ถูกจำกัดด้วยตัวเลขจำนวนคนสามล้านคนทั่วประเทศ...การประกาศขายบ้าน ที่ดิน ร้านค้ากิจการ เรือกสวนไร่นายังมีให้พบเห็นตามถนนหนทางอยู่ทั่วประเทศ นับรวมถึงภาระโรงพยาบาลที่ต้องดูแลความป่วยไข้ของประชาชน จนศิลปินนักร้องมาช่วยวิ่งรณรงค์เพื่อขอบริจาคเงินอุดหนุน

“ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเอดส์หนึ่งคนในสังคมไทย ในข้อเท็จจริงก็สร้างแรงกระทบในบริบทต่างๆที่ยากจะหลีกเลี่ยงทั้งการไม่มีงานทำ การที่รัฐต้องสนับสนุนจำนวนเงินภาษีของประชาชนที่ต้องไปดูแลชีวิตของเขาเหล่านั้นตลอดชีวิต จำนวนเม็ดเงินที่หากเขาเป็นผู้คนปกติ มีกำลังแรงกายแรงใจที่สามารถทำงาน สร้างรายได้ มีเงินเสียภาษีให้รัฐเพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติ จำนวนทั้งมูลค่าของเงินและมูลค่าของชีวิตก็สูญเสียไปอย่างมิควรสูญเสีย”

คำขวัญวันเอดส์โลกในปีนี้ พ.ศ.2562 “รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์ : Communities make the difference” ...ยุค “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐควรที่จะต้องเร่งสานเดินหน้านโยบายป้องกัน รณรงค์ ให้ความรู้ อย่างรอบด้านครบทุกมิติ...

สร้างเกราะป้องกัน “เอดส์” เพิ่มคุณภาพ “ประชากรไทย” ในอนาคต.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สกู๊ปหน้า1มูลนิธิธรรมรักษ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัดพระบาทน้ำพุผู้ป่วยเอดส์เฉลิมพล พลมุขไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสุขภาพ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้