ข่าว
100 year

ศธ.ลงนามยกระดับการสอนวิทย์ยุค 4.0

ไทยรัฐฉบับพิมพ์28 ก.พ. 2562 05:20 น.
SHARE

ปั้นครูต้นแบบสะเต็มศึกษารับโลกอนาคต พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะสมอง

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ.เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของ มรภ. เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ พร้อมกันนี้ยังลงนามความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ. กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันอาร์แอลจี เรื่องการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตด้านการสอนเกี่ยวกับทักษะสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. กล่าวว่า เชื่อว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการเรียนการสอน การกำหนดสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนของ มรภ. และนักศึกษาในการใช้หลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาสะเต็มศึกษา วิชาวิทยาการคำนวณและรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ที่เน้นเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็ม-ศึกษา ให้มีส่วนสำคัญในการเรียนการสอนที่จะสร้างครูที่เป็นฐานสมรรถนะใหม่ ตนขอย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะยกระดับการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ใช้ความรู้เป็นฐานและผลักดันนวัตกรรม ซึ่งการที่จะทำได้ต้องมีการปรับทัศนคติของคนในประเทศใหม่ ให้การเรียนรู้เป็นฐานสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์โลกอนาคต หากทำเรื่องนี้สำเร็จและสร้างครูที่เป็นต้นแบบการเผยแพร่สะเต็มศึกษาได้ จะทำให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นและคนไทยพึ่งตัวเองได้

รมช.ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตด้านการสอนเกี่ยวกับทักษะสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิตก็มีความสำคัญมาก รัฐธรรมนูญยังกำหนดให้เด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ หากสามารถเชื่อมต่อคุณภาพของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ คุณภาพชีวิตของคนในชาติก็จะประสบความสำเร็จได้ในระดับสูง ดังนั้น การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญต่ออนาคตของคนไทย 4.0.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อุดม คชินทรพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสอนวิทย์ยุค 4.0หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษา

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้