ข่าว
100 year

ปลุกใช้วิทย์-เทคโนโลยีสร้างธุรกิจพัฒนาประเทศ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์24 พ.ย. 2561 05:22 น.
SHARE

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพาชาติก้าวข้ามกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง โดยพบว่าในประเทศที่มีรายได้สูงนั้น ส่วนใหญ่มีการพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น อิสราเอล แม้กระทั่งเกาหลีใต้ ก็พัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และล่าสุดประเทศจีน ที่เคยถูกมองว่าเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าราคาถูก ไม่มีคุณภาพ แต่กลายเป็นประเทศผู้นำทางเทคโนโลยีไปแล้ว ประเทศไทยจะต้องก้าวไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศเหล่านี้ และคิดว่าเรากำลังเดินก้าวไปข้างหน้า เห็นได้จากตัวชี้วัดสัดส่วนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของไทยที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 10 ปี และตั้งเป้าไว้ว่าจะทะลุ 1% ในปี 2561

รองนายกฯ กล่าวต่อว่า วท. ต้องทำให้คนไทยทุกคนเข้าใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ คนรุ่นใหม่ต้องเห็นความจำเป็นในการเรียนสะเต็มศึกษา ต้องเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ รวมทั้งจะต้องมีทักษะฝีมือในการลงมือทำ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์THAILAND 4.0วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปาฐกถาพิเศษการศึกษา

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้