ข่าว
100 year

PEA ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์

Advertorial24 มี.ค. 2563 09:40 น.
SHARE

PEA ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ งดการเดินทางมาสำนักงาน PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์คืนเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล “อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ”

PEA มีมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ตามหลักเกณฑ์การจ่ายคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการดังนี้

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด)

1. Scan QR Code ท้ายใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เริ่มเดือนมีนาคม 2563
2. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
3. Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
4. PEA Line Official Account : @peathailand

ช่องทางการรับเงิน เริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

1. พร้อมเพย์ (บัตรประชาชน)
2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
3. Counter Service 7–11 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแสดงบัตรประชาชน (SMART CARD) และ PIN Code ของผู้รับเงินเท่านั้น

ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้างดการเดินทางติดต่อสำนักงาน PEA เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคPEAกฟภ.อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติโควิด-19เงินประกันการใช้ไฟฟ้าPEA Line Official

Most Viewed