วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

  • มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดของสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
  • ร่วมจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร และโฆษณาสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท วิเคราะห์ rating จัดทำ campaign และ กิจกรรมการตลาด
  • ร่วมวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน 
  • ** สังกัด Thairath TV

- คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
  • หากมีประสบการณ์จากธุรกิจโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
  • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1.บริหารจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐทุกช่องทาง ทำการโพสต์ข่าว สร้าง engagement และกิจกรรมต่างๆ

2.หาประเด็นข่าวใหม่ๆสำหรับการทำข่าวที่มาจากโซเชียลมีเดีย พร้อมประสานงานข้อมูลและแหล่งข่าวเพื่อส่งประเด็นให้กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์และทีวี

3.บริหารจัดการและสร้างสรรค์เนื้อหางานจากลูกค้าเพื่อการโพสต์โฆษณาลงในโซเชียลมีเดีย

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. ประสบการณ์ 2 ปี ในงานด้านการเขียน Script ข่าว

4. สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่ว 

5. สามารถการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน ทำงานเป็นกะได้

7. เป็นผู้ที่มีไหวพริบดี จับประเด็นเก่ง และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ปรับขนาดภาพ , เซ็นเซอร์ภาพ

2. ออกแบบและจัดทำ Landing Page , Info Graphic , Pano

3. ออกแบบและจัดทำ Ad (โฆษณา,แคมเปญ,Flash Banner,สมัครงาน)

4. ออกแบบและจัดทำหน้าพิเศษ Microsite

5. งานออกแบบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์,สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีความรู้ความเข้าใจงานทางด้านออกแบบกราฟฟิค สามารถคิด พัฒนา สร้างสรรค์งานออกแบบให้สอดคล้องตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายได้

4. สามารถใช้โปรแกรม  Photoshop,Iluatrator,Flash, dreamweaver, ได้เป็นอย่างดี

5. ทำงานเป็นกะได้ มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

6. มีประสบการณ์ในด้านกราฟฟิกเว็บไซต์ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (กรุณาแนบผลงาน)

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

ขับรถยนต์พาทีมงานไปถ่ายทำข่าวตามหมายข่าวของสถานี

อำนวยความสะดวกในการทำงานของช่างภาพ

ดูแลอุปกรณ์กล้อง และช่วยช่างภาพถ่ายภาพในกรณีฉุกเฉิน

ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ตัดต่อภาพ (เบื้องต้น) ส่งเข้าสถานี

- คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

เพศชาย อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล เกิน 1 ปีขึ้นไป

รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้

มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน

หากสามารถตัดต่อด้วยโปรแกรม Final cut ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

มีบุคคลค้ำประกัน

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ตัดต่อลำดับภาพรายการข่าว สร้างสรรค์รายการข่าวให้ออกมาตามเนื้อหาและรูปแบบตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีความเข้าใจในการผลิตรายการโทรทัศน์ 

4. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้ดี Edius/Premiere/Photoshop/Final Cut Proฯ

5. มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน มีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์มาแล้วในตำแหน่งตัดต่อไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

   (หากมีประสบการณ์มากกว่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ )

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบการนำข้อความจากโซเชียลมีเดีย  ขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ ระหว่างรายการ

2.รับผิดชอบการนำข้อความประชาสัมพันธ์(ตัววิ่ง) หน้าจอโทรทัศน์ ระหว่างรายการสด

3.โปรโมทรายการข่าวในแต่ละช่วงเวลา ในเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

4.ทำข้อมูลและนำขึ้นหน้าจอโทรทัศน์ สำหรับงาน Second screen (ข้อมูลเพิ่มเติมจากโทรทัศน์)

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่ว

4. สามารถการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน ทำงานเป็นกะได้

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

รวบรวม จัดเก็บข้อมูลภาพ เสียง วีดีโอ เนื้อหาข่าว รายการ และโฆษณาจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาจัดหมวดหมู่ตามระบบบรรณารักษ์ อำนวยความสะดวกให้ฝ่ายที่ผลิตและให้สามารถนำมาใช้ได้อีกในอนาคต

จัดทำคลังคำค้น (Database) โดยแยกย่อยประเภท  หมวดหมู่ให้เหมาะสมและง่ายต่อการสืบค้น

อ่านวิเคราะห์ข่าว  เพื่อใส่คำ หมวดคำ หรือกลุ่มคำ ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น

Update  ข้อมูลของบุคคลสำคัญให้เป็นปัจจุบันในคลังคำค้นสม่ำเสมอ  และใช้งานได้จริง

- คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

ประสบการณ์การทำงาน Ingest หรืองานด้านศูนย์ข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 ปี

มีทักษะทางด้านภาษา  มีความรู้ในการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษดี

ติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำ  สามารถสังเกตุ จดจำ รู้จักบุุคลที่เป็นข่าวทั้งในอดีตและปัจจุบัน

สามารถจัดระบบ  และกำหนดเนื้อหาของงานได้ดี

สามารถจับใจความ  จับประเด็น  แยกแยะข่าว วิเคราะห์ข่าวได้

มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

ถ่ายภาพข่าว เพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์ 

สามารถตัดต่อได้เบื้องต้น

- คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

มีประสบการณ์ด้านงานถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้

มีอุปกรณ์ถ่ายภาพ Digital เป็นของตนเอง

มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ควบคุมตรวจสอบดูแล Monitoring ระบบออกอากาศ

2. แก้ไขปัญหาซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

3. ติดตั้งปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

4. จัดทำ Server ,ติดตั้งระบบ Server ,เขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม CPLUS,NETWORK 

5. ควบคุมการออกอากาศ(ถ่ายทอดสด)/ทำ SWITCHING (การถ่ายทอดสด)

- คุณสมบัติ

1. เพศชายอายุ 23-30 ปี 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิคส์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3. มีความกระตือรือร้น, ความคิดวิเคราะห์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมการออกอากาศมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น