ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. จัดเรียงรายการเพื่อออกอากาศให้ถูกต้อง

2. ตรวจสอบ Footage และ โฆษณา ให้ถูกต้องตามผังรายการออกอากาศ

3. ดูแลอุปกรณ์การทำงานให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

4. มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้

6. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 

 • พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิคการทำ SEO เพื่อให้สามารถทำอันดับที่ดีบน Search Engine ในทุกการเปลี่ยนแปลง
 • กำหนดกลยุทธ์ วิธีการทำงาน การวัดผลการทำ SEO เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
 • สร้าง จัดการ และบริหารฐานข้อมูลลิงก์และแท็ก
 • สื่อสาร/อธิบาย โครงสร้างและการทำ SEO ให้ทีมเข้าใจ
 • ติดตามประเมินผล และพัฒนา SEO 
 • กำหนด Timeline การทำ SEO
 • วิเคราะห์คำค้น และนำมาปรับเป็นแผนงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี และ ยังคงสนุกกับมันได้
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน และ มีผลงานการทำ SEO
 • มีความรู้ด้าน Google Analytics, AdWords, FB, Webmaster tool หรือเครื่องมือจาก Third-party อื่นๆ
 • มีทักษะในการปรับ on-page และ off-page ได้เป็นอย่างดี
 • สมรรถนะ (Competencies)

  • พร้อมทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ
  • เป็นนักเจรจาต่อรอง
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ออกแบบโครงสร้างและดูแล Website , Micro site ให้มีความทันสมัยและตรงตามภาพลักษณ์องค์กร

- ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการเข้าถึงและมีความทันสมัย

- พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร

- วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่ามีประสิทธิภาพ

- จัดทำแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมาย

- ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ

- ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ

- พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน

- แก้ไขปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน ที่พบระหว่างการใช้งาน

- สื่อสาร/ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันภายในทีม

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในทางด้าน Frontend ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์หรือมีความสนใจทางด้าน   UI / UX ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน

- มีความรู้ความเข้าใจ CSS Stylesheet, HTML มากเป็นพิเศษ ,Json, React , Javascript 

- มีความรู้ความเข้าใจ Client-Side Script และ Server-Side Script

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

-การรับผิดชอบในส่วนงานโปรดักชั่น (เขียนสคริปข่าว-สกู๊ป /ออกกองถ่ายทำ / ช่วยกำกับเวที)

-การรับผิดชอบในส่วนงานคอนเท้นต์  (ร่วมประชุมข่าว / นำเสนอประเด็น / มีส่วนร่วมการวางรันดาวน์ /นำเสนอและเชิญแขกมาร่วมราบการ )

-จัดทำบัญชี,ดูแลงบประมาณรายการ

-การรับผิดชอบในส่วนงานของลูกค้า ( Tie In /vtr / คอลัมน์ / สกู๊ป /โชว์ / สัมภาษณ์ / โลโก้ต่างๆ  )

- คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ - วิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจในการผลิตรายการโทรทัศน์ วางแผนและบริหารงานได้ดี

มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก ชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ

มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้

มีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์มาแล้วในตำแหน่งโปรดิวเซอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์มากกว่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ )

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

ถ่ายวีดีโอ และตัดต่อวีดีโอลงสื่อออนไลน์หลักๆเช่น  Website ,Youtube และ Facebook

- คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2. ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , ศิลปกรรม ,Computer, Multimedia

3. มีประสบการณ์ตัดต่อ VDO Clip อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

4. ใช้โปรแกรม Final Cut , Adobe Premiere , After Effects , Photoshop , Illustrator ได้

5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6. สามารถถ่ายวีดีโอเองได้

7. สามารถใช้โปรแกรม Final Cut / Premier Pro ได้

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดของสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
 • ร่วมจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร และโฆษณาสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท วิเคราะห์ rating จัดทำ campaign และ กิจกรรมการตลาด
 • ร่วมวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน 
 • ** สังกัด Thairath TV

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
 • หากมีประสบการณ์จากธุรกิจโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1.บริหารจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐทุกช่องทาง ทำการโพสต์ข่าว สร้าง engagement และกิจกรรมต่างๆ

2.หาประเด็นข่าวใหม่ๆสำหรับการทำข่าวที่มาจากโซเชียลมีเดีย พร้อมประสานงานข้อมูลและแหล่งข่าวเพื่อส่งประเด็นให้กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์และทีวี

3.บริหารจัดการและสร้างสรรค์เนื้อหางานจากลูกค้าเพื่อการโพสต์โฆษณาลงในโซเชียลมีเดีย

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. ประสบการณ์ 2 ปี ในงานด้านการเขียน Script ข่าว

4. สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่ว 

5. สามารถการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน ทำงานเป็นกะได้

7. เป็นผู้ที่มีไหวพริบดี จับประเด็นเก่ง และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาเว็บไซต์ ควบคุมระยะเวลาในการพัฒนา ค้นคว้าเทคโนโลยี ได้ตรงความต้องการของผู้ใช้และบริษัท

บทบาทหน้าที่หลัก

 • พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร
 • วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่ามีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ
 • ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ
 • พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน
 • แก้ไขปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน ที่พบระหว่างการใช้งาน
 • สื่อสาร/ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันภายในทีม 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

- คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน
 • มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ อัลกอลิทึมของงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจ PHP,JavaScript,HTML,Json,AJAX,JQUERY
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Management
 • มีทักษะ MVC DesignPattern
 • มีทักษะในเชิง OOP
 • มีความรู้ความเข้าใจ Client-Side Script และServer-Side Script
 • มีทักษะในการเขียน SQLและ CSS
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • จัดทำแผนการสื่อสารการตลาด (IMC Plan) เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น รวมถึงบริการต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งกลุ่มปัจจุบันและกลุ่มใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • วางแผนเป้าหมายรายได้ และแผนดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด รวมทั้งจัดสรร ดูแล และควบคุมการใช้งบประมาณ และรายจ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมด้านการตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้รายได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • ติดตามภาพลักษณ์องค์กรและอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ในตลาด เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร กิจกรรมด้านการตลาด และเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า
 • จัดทำ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะยาว) แผนงบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับทิศทาง แนวนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร
 • วางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงานให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • **สังกัดกลุ่มธุรกิจออนไลน์- คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด มีประสบการณ์ในระดับ management

- หากมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing/ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

- ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. จับประเด็นรายงานข่าว สกู๊ป คอลัมน์ และถ่ายรูปประกอบ

2. สัมภาษณ์แหล่งข่าวลงสกู๊ปในหมวดข่าวที่ได้รับผิดชอบ

3. ค้นหาและรักษาความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว

4. ประสานงานกับองค์กรภายนอก

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 24-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีประสบการณ์ในด้านงานข่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

5. สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้

6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ร่วมจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด (IMC Plan) เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร โฆษณาสินค้า และผลิตภัณฑ์ออนไลน์ รวมถึงบริการต่างๆ ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • จัดทำแผนเป้าหมายรายได้ และแผนดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด บริหารการใช้งบประมาณ และรายจ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมด้านการตลาดให้เหมาะสม และรายได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • ดำเนินการกิจกรรมด้านการตลาดตามแผนที่วางไว้
 • ติดตามภาพลักษณ์องค์กรและอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ในตลาด เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร และเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า
 • ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้ตามแผนและเป้าหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการตลาด

 • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

ผสมเสียงจากแหล่งสัญญาณเสียงต่างๆเข้าด้วยกัน และสามารถปรับแต่ง Balance ของเสียงได้

ปฏิบัติงานการถ่ายทอดสดใน Studio การถ่ายทอดงานนอกสถานที่และการบันทึกเทป หรือรายงานข่าวนอกสถานที่

พัฒนาคุณภาพ เพื่อผลิตคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

- คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ปวส / ปริญญาตรี - ช่างเทคนิคไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ - สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ควบคุมตรวจสอบดูแล Monitoring ระบบออกอากาศ

2. แก้ไขปัญหาซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

3. ติดตั้งปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

4. จัดทำ Server ,ติดตั้งระบบ Server ,เขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม CPLUS,NETWORK 

5. ควบคุมการออกอากาศ(ถ่ายทอดสด)/ทำ SWITCHING (การถ่ายทอดสด)

- คุณสมบัติ

1. เพศชายอายุ 23-30 ปี 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิคส์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3. มีความกระตือรือร้น, ความคิดวิเคราะห์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมการออกอากาศมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า

 • รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่

 • ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขาการตลาดนิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์โฆษณา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • เพศชาย / หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

 • มีมนุษยสัมพันธ์บุคลิกดี รักงานขาย ชอบงานบริการและมุ่งมั่นในการทำงาน

 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

-  ถ่ายภาพข่าวตามหมายข่าวที่ได้รับมอบหมาย
-  ดูแลรักษาอุปกรณ์กล้องให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-  ตัดต่อภาพ (เบื้องต้น) ส่งเข้าบริษัท

- คุณสมบัติ

-  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

-  มีความรู้ในการใช้กล้องวีดิโอเป็นอย่างดี

-  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

-  มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้

-  มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ผลิตงานกราฟิกเคลื่อนไหวบนหน้าจอโทรทัศน์ เพื่อสนับสนุนงานข่าว, รายการ และสตูดิโอ

2. ผลิตงาน Real Sets, Virtual Sets, Interactive Display, Immersive

3. สร้างสรรค์ Animation สำหรับงาน Character และงาน Motion Graphic เพื่อสร้างงาน Title, กราฟิกจำลองเหตุการณ์เพื่อสนับสนุน

   งานภาพลักษณ์สถานี,งานข่าวและรายการ

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์,สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีความรู้ความเข้าใจงานทางด้านออกแบบกราฟฟิค สามารถคิด พัฒนา สร้างสรรค์งานออกแบบให้สอดคล้องตามโจทย์

    ที่ได้รับมอบหมายได้

4. สามารถใช้โปรแกรม  Photoshop,Iluatrator,After Effect,3D Studio Maxได้เป็นอย่างดี

5. มีความสามารถในการทำ Dynamics Particles Paint Effect Fur Fluids ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. สามารถใช้โปรแกรม VIZRT ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ทำงานเป็นกะได้ มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

8. มีประสบการณ์ในด้านกราฟฟิกรายการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (กรุณาแนบผลงาน)

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการค้นคว้า หาข้อมูลคอนเทนต์ที่น่าสนใจจากโซเชียลมีเดีย

2. ติดตามข่าวสารบนโลกออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองบรรณาธิการ

3. เขียนหรือผลิตข่าวจากโซเชียลมีเดีย เพื่อนำเสนอทั้งช่องทางออนไลน์และโทรทัศน์

4. ประสานงานการผลิตข่าวจากโซเชียลมีเดีย เพื่อนำเสนอช่องทางออนไลน์และโทรทัศน์

5. รวบรวมข้อมูลเหรือเนื้อหาจากโลกออนไลน์ นำเสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน์ เช่น การแสดงความคิดเห็นภาพหรือเหตุการณ์จากโซเชียลมีเดีย

    การร่วมสนุกกิจกรรมของรายการ เป็นต้น

6. ตรวจสอบการเขียนบทข่าวให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับรายการที่จะออกอากาศ

7. บริหารจัดการ การรับ-ส่งข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย (Real-time conversation, real-time poll และ check-in เป็นต้น) ร่วมกับการ

    ออกอากาศทางโทรทัศน์

8. ดูแล บริหารจัดการคอนเทนต์ใน Microsite Thairath TV

9. ดูแลรับผิดชอบการเผยแพร่คอนเทนต์ข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดีย

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. ประสบการณ์ 2 ปี ในงานด้านการเขียน Script ข่าว

4. สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่ว

5. สามารถการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน ทำงานเป็นกะได้

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ออกแบบโครงสร้างและดูแล Website , Micro site ให้มีความทันสมัยและตรงตามภาพลักษณ์องค์กร

2. ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการเข้าถึงและมีความทันสมัย

3. ติดตาม และประเมินความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์ของคู่แข่ง

4. งานออกแบบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

1.เพศชาย-หญิง(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

2.การศึกษาปริญญาตรีทางด้าน Graphic Design/ Website Design /Interactive Arts /Media หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความสามารถในการออกแบบ Website และ Graphic ได้เป็นอย่างดี

4. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนภาษา HTML5 , CSS , Responsive Site เป็นอย่างดี

5. มีทักษะและสามารถใช้โปรแกรม Javascript , Bootstrap , Adobe Photoshop , Illustrator , Dreamweaver , Fireworks

กรอกใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น