thairath.co.th
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

- จัดทำการตั้งหนี้ผ่านระบบ SAP
- บันทึกปรับปรุงรายการเมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆ
- จัดทำใบสำคัญจ่าย เมื่อถึงกำหนดจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ผ่านระบบ SAP
- จัดทำบัญชีด้านภาษี ( ภงด. 1, 2, 3, 53 / ภพ. 30, 36 )
- ตรวจสอบและกระทบยอดภาษีกับบัญชีแยกประเภท (G/L)
- บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ
- บันทึกทรัพย์สินผ่านระบบ SAP

- คุณสมบัติ

-ชาย/หญิง อาขุ 23 ปีขึ้นไป

-วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

-มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 

-สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510,1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น