ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

-ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารประกอบการเคลียร์ เงินทดรองจ่าย

-วิเคราะห์รายการค่าใช้จ่าย กำหนดรหัสบัญชี และบันทึกบัญชีในระบบ SAP

-บันทึกรายการโอนเงิน ระหว่างธนาคาร

-บันทึกการตัดจ่ายค่าใช้จ่าย จ่าย ล่วงหน้า ต่างๆในระบบ SAP

- คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 -7 ปี ด้านบัญชีทั่วไป

3. ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น