วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. ควบคุมตรวจสอบดูแล Monitoring ระบบออกอากาศ

2. แก้ไขปัญหาซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

3. ติดตั้งปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

4. จัดทำ Server ,ติดตั้งระบบ Server ,เขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม CPLUS,NETWORK 

5. ควบคุมการออกอากาศ(ถ่ายทอดสด)/ทำ SWITCHING (การถ่ายทอดสด)

- คุณสมบัติ

1. เพศชายอายุ 23-30 ปี 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิคส์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3. มีความกระตือรือร้น, ความคิดวิเคราะห์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมการออกอากาศมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2. จัดทำหนังสือภายใน/หนังสือออกนอกบริษัท และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดทำแฟ้มเอกสารให้เป็นไปตามหมวดหมู่

3. ดำเนินกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย

4. ควบคุมและดูแลอุปกรณ์สำนักที่ใช้ภายในสำนักงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี 

3. ชอบงานด้านเอกสาร มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

4. สามารถทำงานภายใต้สภาะวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

5. มีความขยัน กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และมีความคล่องตัว

6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง

7. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

8. มีความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น