thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. จัดแสงใน Studio และ Out Door ให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

2. ออกแบบแสงตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

3. ดูแลอุปกรณ์ในส่วนงานของตัวเองให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ปวส / ปริญญาตรี - ช่างเทคนิคไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ - สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

4. มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

5. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น