วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์สภาวะตลาดและกลุ่มลูกค้า เพื่อกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการจัดจำหน่าย
 • วางเป้าการจัดจำหน่ายของหนังสือประจำปี และบริหารยอดจัดจำหน่ายรายเดือนให้บรรลุเป้าหมาย
 • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • บริหารและควบคุมการจัดเตรียมหนังสือพิมพ์ เพื่อให้พร้อมส่งแก่เอเย่นส์
 • บริหารจัดยอดส่งหนังสือพิมพ์ประจำวันให้เหมาะสมกับยอดขายและความต้องการของตัวแทนจำหน่ายในทุกพื้นที่
 • กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นส์
 • ประสานงานกับ เอเย่นส์ ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท

- คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไปทางด้านการจัดจำหน่าย ส่งเสริมการขาย และงานขายสมาชิก หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจสื่อสารมวชน สื่อสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีมีทักษะการบริหารงานขายที่ดี
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะการสื่อสาร โน้มน้าวใจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น