วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

ดูแลและแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่อง desktop ที่เป็น Macintosh

ดูแลและแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น

ดูแลระบบการทำงานภายในบริษัท เช่น E-mail, Storage, Printer เป็นต้น

ดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญญาในการใช้งานของ User

- คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

สามารถใช้งานและดูแลเครื่อง Macintosh ได้อย่างชำนาญ

เข้าใจระบบเครือข่าย TCP/IP สามารถติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้

มีความสามารถในการใช้งาน และการดูแล Server ที่เป็น Unix หรือ BSD

มีใจรักในงานบริการ มีอัธยาศัยดี

สามารถปฎิบัติงานภายใต้ความกดดัน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ใฝ่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

สามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นครั้งคราว

มีประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี

สามารถทำงานเป็นทีมได้

หากมีประสบการณ์ในการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

ติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษา ตู้สาขาโทรศัพท์,วิทยุสื่อสาร,เครื่องใช้ไฟฟ้า,
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และกล้อง CCTV

- คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ทำงานได้สัปดาห์ละ 6 วัน 

- สามารถทำงานเป็นกะได้ และสลับหมุนเวียนวันหยุดได้

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น