thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1.ประสานงานกับลูกค้าโฆษณา และหาลูกค้าโฆษณา ทั้งรายการเก่าและรายการใหม่ เพื่อขายพื้นที่สื่อโฆษณาในหนังสือพิมพ์ จัดการดูแลข้อมูลลูกค้า เลือกช่องทางในการนำเสนอให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโฆษณา เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายขององค์กร

2.จัดทำ และตรวจสอบเอกสารเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา

3.ติดตามความคืบหน้าในการลงโฆษณาของลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อตกลง

4.ดูแลการจัดทำ และตรวจสอบรายงานสรุปยอดขายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์การขาย และแผนส่งเสริมการขายสื่อโฆษณา

- คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ การขาย การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.เพศ หญิง อายุ 22 - 30 ปี

3.มีทักษะในการเจรจา / การสื่อสาร / การเสนอขาย

4.มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงาน

5.มีความสามารถในการจัดทำเอกสารการประสานงาน

6.มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น