thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. จับประเด็นรายงานข่าว สกู๊ป คอลัมน์ และถ่ายรูปประกอบ

2. สัมภาษณ์แหล่งข่าวลงสกู๊ปในหมวดข่าวที่ได้รับผิดชอบ

3. ค้นหาและรักษาความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว

4. ประสานงานกับองค์กรภายนอก

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 24-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีประสบการณ์ในด้านงานข่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

5. สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้

6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น