วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

ถ่ายภาพข่าว เพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์ 

สามารถตัดต่อได้เบื้องต้น

- คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

มีประสบการณ์ด้านงานถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้

มีอุปกรณ์ถ่ายภาพ Digital เป็นของตนเอง

มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1.บริหารจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐทุกช่องทาง ทำการโพสต์ข่าว สร้าง engagement และกิจกรรมต่างๆ

2.หาประเด็นข่าวใหม่ๆสำหรับการทำข่าวที่มาจากโซเชียลมีเดีย พร้อมประสานงานข้อมูลและแหล่งข่าวเพื่อส่งประเด็นให้กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์และทีวี

3.บริหารจัดการและสร้างสรรค์เนื้อหางานจากลูกค้าเพื่อการโพสต์โฆษณาลงในโซเชียลมีเดีย

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. ประสบการณ์ 2 ปี ในงานด้านการเขียน Script ข่าว

4. สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่ว 

5. สามารถการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน ทำงานเป็นกะได้

7. เป็นผู้ที่มีไหวพริบดี จับประเด็นเก่ง และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ปรับขนาดภาพ , เซ็นเซอร์ภาพ

2. ออกแบบและจัดทำ Landing Page , Info Graphic , Pano

3. ออกแบบและจัดทำ Ad (โฆษณา,แคมเปญ,Flash Banner,สมัครงาน)

4. ออกแบบและจัดทำหน้าพิเศษ Microsite

5. งานออกแบบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์,สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีความรู้ความเข้าใจงานทางด้านออกแบบกราฟฟิค สามารถคิด พัฒนา สร้างสรรค์งานออกแบบให้สอดคล้องตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายได้

4. สามารถใช้โปรแกรม  Photoshop,Iluatrator,Flash, dreamweaver, ได้เป็นอย่างดี

5. ทำงานเป็นกะได้ มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

6. มีประสบการณ์ในด้านกราฟฟิกเว็บไซต์ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (กรุณาแนบผลงาน)

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

ขับรถยนต์พาทีมงานไปถ่ายทำข่าวตามหมายข่าวของสถานี

อำนวยความสะดวกในการทำงานของช่างภาพ

ดูแลอุปกรณ์กล้อง และช่วยช่างภาพถ่ายภาพในกรณีฉุกเฉิน

ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ตัดต่อภาพ (เบื้องต้น) ส่งเข้าสถานี

- คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

เพศชาย อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล เกิน 1 ปีขึ้นไป

รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้

มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน

หากสามารถตัดต่อด้วยโปรแกรม Final cut ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

มีบุคคลค้ำประกัน

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510,1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น