วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

บทบาทหน้าที่หลัก

  • ให้บริการด้านระบบปฏิบัติการออกอากาศกับบุคคลากรภายในองค์กร และดูแลรักษาระบบปฏิบัติการออกอากาศขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา

- คุณสมบัติ

คุณสมบัติขั้นต่ำ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

สาขาด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น