วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

- งานคัดเลือกจัดเก็บประวัติบุคคล ชื่อและตำแหน่ง

   ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกรายละเอียดของบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์

- งานวิเคราะห์-จัดก็บคอลัมน์ คำค้น ส่งเข้าระบบฐานข้อมูล และการบันทึกข้อมูลต่างๆ 

 

- คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์/สารสนเทศ

- มีความรู้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษดี

- มีควารู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น