thairath.co.th
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

- จัดทำกฤตภาค

- จัดส่งเอกสารภายในเครือบริษัท

- งานธุรการทั่วไป คัดเลือกกระดาษ ถ่ายเอกสาร แจกจ่ายและจำหน่ายทิ้งหนังสือพิมพ์

- งานจัดส่งของรางวัล ซ่อมหนังสือ ทำบัตรรายการ

- เบิกของพัสดุ 

 

- คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง อดทน

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีมนุษยสัมพันธ์ละเอียดรอบคอบกระตือรือร้น

- สามารถปฎิบิติงานเป็นกะได้

- ให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและนอกเวลางาน

กรอบใบสมัคร

- คุณสมบัติ

เพศหญิง มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ชอบงานด้านเอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สามารถทำงานภายใต้สภาะวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

มีความขยัน กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และมีความคล่องตัว

ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

ความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

หากมีความรู้ทางด้าน Macintosh จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น