ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- คุณสมบัติ

เพศหญิง มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ชอบงานด้านเอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สามารถทำงานภายใต้สภาะวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

มีความขยัน กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และมีความคล่องตัว

ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

ความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

หากมีความรู้ทางด้าน Macintosh จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น