thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบการนำข้อความจากโซเชียลมีเดีย  ขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ ระหว่างรายการ

2.รับผิดชอบการนำข้อความประชาสัมพันธ์(ตัววิ่ง) หน้าจอโทรทัศน์ ระหว่างรายการสด

3.โปรโมทรายการข่าวในแต่ละช่วงเวลา ในเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

4.ทำข้อมูลและนำขึ้นหน้าจอโทรทัศน์ สำหรับงาน Second screen (ข้อมูลเพิ่มเติมจากโทรทัศน์)

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่ว

4. สามารถการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน ทำงานเป็นกะได้

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1.บริหารจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐทุกช่องทาง ทำการโพสต์ข่าว สร้าง engagement และกิจกรรมต่างๆ

2.หาประเด็นข่าวใหม่ๆสำหรับการทำข่าวที่มาจากโซเชียลมีเดีย พร้อมประสานงานข้อมูลและแหล่งข่าวเพื่อส่งประเด็นให้กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์และทีวี

3.บริหารจัดการและสร้างสรรค์เนื้อหางานจากลูกค้าเพื่อการโพสต์โฆษณาลงในโซเชียลมีเดีย

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. ประสบการณ์ 2 ปี ในงานด้านการเขียน Script ข่าว

4. สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่ว

5. สามารถการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน ทำงานเป็นกะได้

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น