thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

 • ศึกษาค้นคว้าแนวทางการสร้างรายได้ใหม่ให้กับธุรกิจ ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
 • พยากรณ์ศักยภาพในการทำกำไร เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์ 
 • ริเริ่ม พัฒนาแนวคิด สร้างแผนการทำงาน และดำเนินโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ของธุรกิจ
 • ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของธุรกิจ เพื่อผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จ

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ประสบการณอย่างน้อย 3 ปี ด้าน Internet, Online Advertisement, Digital Marketing, Mobile Internet, Online Publisher, Online Business อื่นๆ
 • มีองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Online Technology
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีทักษะความสามารถที่สำคัญ เช่น Strategic Thinking, Feasibility Study, Negotiation,
  Project Management, Communication and Presentation Skill
กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น