วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. ตัดต่อลำดับภาพรายการข่าว สร้างสรรค์รายการข่าวให้ออกมาตามเนื้อหาและรูปแบบตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีความเข้าใจในการผลิตรายการโทรทัศน์ 

4. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้ดี Edius/Premiere/Photoshop/Final Cut Proฯ

5. มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน มีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์มาแล้วในตำแหน่งตัดต่อไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

   (หากมีประสบการณ์มากกว่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ )

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น