วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

- วางแผนงานในรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาว่างจ้างพนักงาน พร้อมทั้งช่างเวลา และแหล่งที่จะสรรหาพนักงานในแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และช่วงเวลาของหน่วยงานต่างๆ
- สร้าง และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ เช่นสถาบันการศึกษา HEADHUNTER หรือสมาคมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
- ควบคุมกำกับ ดูแล การจัดสรรตารางเวลา และผู้ดำเนินการสัมภาษณ์สำหรับการสัมภาษณ์พนักงานในระดับต่างๆได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนา หรือประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การประเมินทัศนคติ หรือการประเมินบุคลิคภาพ สนับสนุนการสรรหาว่าจ้างให้เกิดความแม่นยำ และคุณสมบัติตรงกับที่หน่วยงานต้องการ
- สื่อสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาให้แก่ทีมงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เสนอแนะการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับงานในแผนก
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)

2.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี/หรือปริญญาโท

3.สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้าง

4.ประสบการณ์ 4 ปี ด้านการสรรหาว่าจ้าง หรือบริหารทรัพยากรบุคคล

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

Responsibilities

-Be responsible for the development and implementation of HR strategy

- Provide a professional and strategic consultancy and advisory service to executives, management and staff in full spectrum of HR functions

- Manage and control manpower planning, coordinate and perform staffing strategy & interview candidates.

- Manage, review and update performance management system and provide support to line-managers

- Be responsible for time attendance, welfare & benefit and employee Relation

- Help to monitor the company’s culture so that it supports the attainment of the company’s goals and promotes employee satisfaction, contributing to making the company a great place to work

- Assist in ad hoc HR projects as assigned.

- Supporting HR department to move to business partner.

- Operating any tasks assigned by superior.

- คุณสมบัติ

- Bachelor degree in Human Resource Management or related field

- Male/Female 30 - 45 years old

- More than 6 years' experience in Human Resources Management. (HRBP function is an advantage)

- Knowledge of the following aspects of HR management is required: workforce planning, recruiting, selection , performance management , training & development , employee engagement, talent management,retention and organization design

- Strong team player, patient and able to provide guidance to large team of staffs

- Active, result-oriented and opened-mind with high energetic to work in dynamic environment

- Proficiency in MS Office especially Excel, Word and Power Point.

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น