ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. กำหนดราคาขายสื่อโฆษณาสำหรับลูกค้าโฆษณาแต่ละราย และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ และนโยบายขององค์กร

2. ควบคุม ดูแลการติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าโฆษณา และหาลูกค้าโฆษณา ทั้งรายเก่า และรายใหม่ เพื่อขายพื้นที่สื่อโฆษณาแบบผสม

3. บังคับบัญชาการรวบรวมความต้องการของลูกค้าโฆษณา และการเป็นตัวกลางในการพัฒนาคอนเทนต์ รูปแบบการนำเสนอ และเลือกช่องทางในการนำเสนอให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโฆษณา และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายขององค์กร

4. ควบคุม ดูแลการจัดทำ และตรวจสอบเอกสารเสนองานลูกค้าโฆษณา (Sales Proposal) ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าโฆษณาแต่ละราย และสอดคล้องกับกลยุทธ์การขายขององค์กร

5. ติดตามความคืบหน้าในการลงโฆษณาของลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อตกลง

6. ควบคุม ดูแลการจัดทำ และตรวจสอบรายงานสรุปยอดขายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์การขาย และแผนส่งเสริมการขายสื่อโฆษณา

7. ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าโฆษณาในระยะยาว

8. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์การขายสื่อโฆษณาแบบผสม (Sales Strategy) แผนส่งเสริการขายสื่อโฆษณาแบบผสม (Sales Promotion) และแผนกลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าโฆษณา (Advertiser Relationship Management Strategy)

- คุณสมบัติ

1. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี/โท

2. สาขาด้านการบริหารจัดการ การขาย การตลาด และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการขาย/การตลาด

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า

  • รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่

  • ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีสาขาการตลาดนิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์โฆษณา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • เพศชาย / หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

  • มีมนุษยสัมพันธ์บุคลิกดี รักงานขาย ชอบงานบริการและมุ่งมั่นในการทำงาน

  • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น