ข่าว

วิดีโอเบอร์มงคลตามราศี

ผลวิเคราะห์ ราศีเมถุน (15 มิ.ย.-16 ก.ค.)

ฉลาดรอบรู้ อ่อนโยน การเจรจาดีเป็นเลิศ เรียนรู้อะไรได้รวดเร็ว เป็นคนกลางได้ดี แต่ก็โลเลง่ายเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กลุ่มดาวนี้เป็นรูปคนสองคน เหมือนฝาแฝด อุปมาอุปมัยได้ว่าการกระทำของคนราศีนี้ไม่มีความแน่นอน ทำอะไรเป็นสองอย่าง หรือทำอะไรสองอย่างพร้อมกันก็ได้ แต่เป็นคนทำอะไรรวดเร็ว เป็นคนคิดตลอดเวลา เป็นคนจิตนาการไม่หยุดนิ่ง อยากทำอะไรแก้ไขให้ดีกว่าเดิม แต่ส่วนมากจะมีความสามารถนำตัวเองให้ก้าวถึงจุดฝันได้ ชอบการบริหาร  การงาน คิดการณ์ไกล 

เลือกเบอร์ดีรับปีจอ
เลือกเบอร์เสริมดวง
เบอร์มือถือเสริมมงคลชีวิต คัดสรรโดย อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา
แยกตามหมวดเด่นเสริมเฉพาะด้าน

เบอร์มงคล ตามราศี

เบอร์มือถือเสริมมงคลชีวิต คัดสรรโดย อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา
ออกแบบตรงให้เหมาะกับคุณจากวันเดือนปีเกิด , เลขที่ชอบ , ผลรวมที่ต้องการ