ภาพซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค -

ข่าว

วิดีโอ

ภาพซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 7 ธ.ค. 2562 17:50
7 ธันวาคม 2562 กำลังพลฝีพายทำการซ้อมใหญ่เสมือนจริงผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในเส้นทางตั้งแต่ท่าวาสุกรี-ท่าราชวรดิษฐ์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ไทยรัฐทีวี