พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ -

ข่าว

วิดีโอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 4 พ.ค. 2562 18:30
เมื่อเวลาประมาณ 16.40 น. วันที่ 4 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง เสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ไปยังเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จฯ ไปทรงประกาศพระองค์ เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่ 2 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ไทยรัฐทีวี