วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ

ศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เปิดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต เข้ามาใช้บริการ จะต้องเสียค่าบริการสืบค้นข้อมูลตามอัตราดังต่อไปนี้

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ศูนย์ข้อมูล กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1445, 1446 โทรสาร (FAX) 0-2272-1324 Email : infocent@thairath.co.th