ข่าว

วิดีโอ

แต่การพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งถือเป็นหัวใจหลักที่ "กำพล วัชรพล" ยึดถือมาตลอด วิสัยทัศน์ที่ว่าหนังสือพิมพ์จะสามารถเป็น ที่หนึ่งในท้องตลาดได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยความแข็งแกร่งจากทีมงาน 2 ฝ่าย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการและด้าน บรรณาธิการ ฉะนั้น เขาจึงตัดสินใจไว้ตั้งแต่แรกว่าจะวางตำแหน่งสูงสุดของทั้งสองฝ่ายให้แก่ทายาท 2 คน ได้แก่ "ยิ่งลักษณ์ วัชรพล" ในตำแหน่งผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ และตำแหน่งบรรณาธิการบริหารให้แก่ "สราวุธ วัชรพล"