ข่าว

วิดีโอ

อย่างไรก็ดี...วิกฤตการณ์ต่างๆ ไม่อาจทำให้ "กำพล วัชรพล" สูญเสียกำลังใจ เขานำพาหนังสือพิมพ์ก้าวผ่านเหตุการณ์ มากมายโดยไม่หวั่นต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งเร่งพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาสาระ รูปแบบการนำเสนอข่าวให้สอดคล้องกับ ท้องถิ่นและความต้องการของผู้อ่านชาวไทยจนทำให้ชื่อของ "ไทยรัฐ" กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม ตลอดมา และมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยหลักล้านต่อวัน

นอกจากเนื้อหาสาระสำคัญอย่างข่าวสารบ้านเมืองและข่าวคราวทางสังคม "กำพล วัชรพล" ยังได้ริเริ่มนำเสนอนิยายจีนกำลัง ภายใจเพื่อตอบสนองกระแสนิยมและเปิดทางเลือกให้แก่ผู้อ่าน ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นการนำเสนอ "นิยายโทรทัศน์" หรือ "นิยายไทยรัฐ" ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังสือพิมพ์เป็นที่รู้จักและมีแฟนคลับนักอ่านติดตามกันอย่าง เหนียวแน่น

ซึ่งตลอดทางเดินและพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ "กำพล วัชรพล" ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกขั้นตอน ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม เขาจะขลุกอยู่กับงานที่เขารักและสร้างมากับมือ รวมทั้งออกภาคสนามด้วยตัวเองบ่อยครั้ง และในบางครั้งก็ได้แสดง ความสามารถในการ "พาดหัว" ข่าว ให้ขายดิบขายดีอีกด้วย ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักดีได้แก่ "สั่งปลด...อาทิตย์"

พาดหัวฉบับนี้ ถูกตีพิมพ์ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2529 ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี และได้สั่ง ปลดพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ให้เหลือเพียงแค่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตำแหน่งเดียว ส่งผลให้ยอดขายของฉบับนี้พุ่งพรวดจากเดิมไปหลายสิบเปอร์เซ็นต์

ในปีพ.ศ.2531 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง เมื่อ "ไทยรัฐ" เริ่มพิมพ์ 4 สีเป็นครั้งแรก โดยในฉบับวันที่ 4 มิถุนายน ได้พิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัด ปรินายกวรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นการเปิดศักราชการพิมพ์ 4 สีเป็นครั้งแรก