วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวทช.สอนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เชิงธุรกิจ

สวทช.  เปิดรับสมัครผู้สนใจในหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ และ e-Learning การเพาะเลี้ยงและการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ เริ่มรุ่นแรก25 - 27 มิ.ย.53 รายละเอียดคลิก www.learn.in.th ...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาวิชาชีพ เปิดรับสมัครผู้สนใจ เกษตรกร นักศึกษา นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมเรียนรู้ออนไลน์ e-Learningในหลักสูตร การเพาะเลี้ยงและการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกเทคนิคในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากวิทยากรชั้นนำของประเทศ เกิดการกระจายและแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมนำไปพัฒนาการทำธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 25 - 27 มิ.ย. 2553 ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมและลงทะเบียนเรียนได้ที่ www.learn.in.th หรือโทรศัพท์  0-2564-7000 ต่อ 1422 – 1427

สวทช. เปิดรับสมัครผู้สนใจในหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ และ e-Learning การเพาะเลี้ยงและการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ เริ่มรุ่นแรก25 - 27 มิ.ย.53 รายละเอียดคลิก www.learn.in.th ... 12 มิ.ย. 2553 15:00 ไทยรัฐ