วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

EMCโชว์นวัตกรรมใหม่'ฟาส์ท'ปฏิวัติระบบจัดเก็บข้อมูล

โดย

นฐกร พจนสัจ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวเทคโนโลยี "ฟาส์ท" จะปฏิวัติวิธีการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลบนอีเอ็มซี สตอเรจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรไอทีที่เผชิญหน้ากับความท้าทายเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล...

นายนฐกร พจนสัจ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปิดตัวเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุด "ฟาส์ท" (FAST: Fully Automated Storage Tiering) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลโดยสามารถกำหนดเงื่อนไขได้จากวิธีการเรียกใช้ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการการประมวลผลทางธุรกรรมมากขึ้น เนื่องจากเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง FAST Software Suite กับ Flash Drive, Fiber Channel Drive และ SATA Drive ที่จะทำการเคลื่อนย้ายข้อมูลในอีเอ็มซี สตอเรจ แบบอัตโนมัติ เป็นผลให้องค์กรสามารถยกระดับการให้บริการได้ในระดับสูงขึ้น และในขณะเดียวกันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลโดยรวมอย่างน้อย 20% และลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโดยรวมอย่างน้อย 40% ให้กับองค์การทั้งนี้ ผจก.ประจำประเทศไทย กล่าวต่อว่า หากเทียบกับเทคโนโลยีของฮาร์ดดิสในปัจจุบันอย่าง ไฟเบอร์ ชาแนล ไดร์ฟ (Fiber Channel Drive ) หรือ SATA Drive มีความเร็วในการอ่านเขียน (Response Time) เป็นหน่วย millisecond หรือหนึ่งในพันของหนึ่งวินาทีนั้น อาจตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานระบบไม่ได้ทั้งหมด ดังนั้นการใช้ Flash Drive ก็จะทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับฮาร์ดดิสประเภทอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม นายนฐกร กล่าวเพิ่มว่า เทคโนโลยีเฟลช ไดร์ฟในปัจจุบันจะยังมีราคาสูงแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการข้อมูลที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานระบบ และความคุ้มค่าจากการลงทุนได้ดีในอนาคต เนื่องจาก Flash Drive สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานโดยรวมได้ถึง 800 % สำหรับข้อมูลที่มีการเรียกใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และต้องการการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ SATA Drive ที่มีความจุสูงสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากและต้นทุนต่อหน่วยต่ำ ก็เป็นทางเลือกสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีการเรียกใช้งานอย่างไม่บ่อยนัก.

 

อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวเทคโนโลยี "ฟาส์ท" จะปฏิวัติวิธีการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลบนอีเอ็มซี สตอเรจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรไอทีที่เผชิญหน้ากับความท้าทายเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล... 28 เม.ย. 2553 14:03 28 เม.ย. 2553 14:17 ไทยรัฐ