วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัดวิชาผ่านเว็บ etv ติวเข้มก่อนเอนทรานซ์

ซิป้าหนุน 5 ล้าน จับมือกระทรวงศึกษาฯ พัฒนาเทคโนโลยีเผยแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บ etvthai.tv หวังกำแพงการเรียนรู้ ทาบใช้โครงข่าย กสทรองรับการใช้งาน...

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ประเทศไทยต้องอาศัย เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ จะต้องปูพื้นฐานการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ล่าสุดศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตารมอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ ซิป้า ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2553-2557) โดยการพัฒนาเทคโนโลยีแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.etvthai.tv

ปลัด ก.ศธ.การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เงินสนับสนุนจากซิป้าที่ได้มา จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีระบบรองรับการแพร่ภาพ การออกแบบ รวบรวมละปรับปรุงช่องทางการนำเสนอรายการโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิมผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (ปี2552-2561)

นาวาตรีวุฒิพงษ์ พงศ์สุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการ ซิป้า กล่าวว่า การที่จะให้ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาการเข้าถึงประเทศไทยจะต้องมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้มแข็ง มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ อย่างเช่นเทคโนโลยียุคที่ 3 หรือ 3จี  ขณะเดียวกัน ซิป้าได้ร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทดสอบระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายของ กสท ที่อาคาร กสท บางรัก สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าเว็บพร้อมกันได้ถึง 1 แสนคน จึงต้องอาศัยโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ

รักษาการ ผอ.ซิป้า กล่าวต่อว่า ขณะนี้ การบรรจุการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งจากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะการศึกษา ให้เด็กสามารถเขียนโปรแกรมได้ในระดับชั้นมัธยม และยังสามารถศึกษาต่อและใช้โปรแกรมที่คิดขึ้นเองเพื่อประกอบอาชีพต่อไป

นาวาตรีวุฒิพงษ์ กล่าวด้วยว่า เฟสแรกปี 2553  เว็บไซต์ดังกล่าวจะเน้นเนื้อหาวิชาหลักของชั้นม.ปลาย อาทิ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  เพื่อติวเข้มก่อนสอบเอนทรานซ์  ส่วนเฟสที่ 2 ในปี 2554 จะบรรจุเนื้อหา เกม แอนิเมชั่น เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับประชาชนที่ต้องการเรียนรู้ผ่านเว็บดังกล่าวด้วย

ซิป้าหนุน 5 ล้าน จับมือกระทรวงศึกษาฯ พัฒนาเทคโนโลยีเผยแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บ etvthai.tv หวังกำแพงการเรียนรู้ ทาบใช้โครงข่าย กสทรองรับการใช้งาน... 22 ม.ค. 2553 17:46 ไทยรัฐ