บริการข่าวไทยรัฐ

คุนหมิงขึ้นชื่อ เมืองพลังงานแดด แห่งแดนมังกร

รัฐบาลกลางในกรุงปักกิ่งจ่อตั้งกองทุนการก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในคุณหมิง 30 อีกแห่ง ทำให้คุนหมิงก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ และทั่วโลก...

สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันที่ 2 ม.ค. ว่า ชาวจีนในปัจจุบันใช้เครื่องผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงแดดราว 30 ล้านหลังคาเรือน ซึ่งในจำนวนนี้เกือบ 8 % อาศัยอยู่ที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ทั้งนี้ เครื่องผลิตน้ำร้อนที่ทำจากพลังงานแสงแดดเริ่มเป็นที่นิยมจนกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานในหลาย ๆ พื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีสะดวกและหาง่าย โดยเฉพาะในเมืองคุนหมิงที่เริ่มมองเห็นได้ชัดในฐานะเมืองอุตสาหกรรมพลังงานแสงแดดของจีน ซึ่งไม่ใช่หยุดอยู่ที่ผู้บริโภค

ด้านมหาวิทยาลัยยูนนานยังเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยค้นคว้าพลังงานแสงแดด ซึ่งก่อตั้งเมือปี 2514 และเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในส่วนของการวิจัยค้นคว้า และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงแดด ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้ร่วมมือกับกองทุนค่ายรถยนต์ฟอร์ด โดยผ่านหนทางไปสู่โครงการด้านการศึกษาที่สูงขึ้นของกองทุนฯ เพื่อขยับขยายการวิจัย การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วทั้งมณฑลยูนนาน อีกทั้งทางสถาบันฯ ยังเสนอให้ทดลองใช้บริการฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายต่อบริษัทของคนจีน ทั้งนี้เพื่อการรับประกันถึงคุณภาพในผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยออก สู่ท้องตลาด

ขณะเดียวกัน รัฐบาลกลางในกรุงปักกิ่งยังตั้งกองทุนการก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 30 แห่งในมณฑลยูนนาน โดยประสานงานกับสถาบันฯ และด้วยจำนวนวันที่มีแดดแรงมากกว่ามณฑลและตามหัวเมืองใหญ่อื่น ๆ ของประเทศ ประกอบกับสิ่งอำนวยความสะดวกและแรงงานสมองที่สถาบันฯ และความต้องการของรัฐบาลส่วนกลางรวมถึงหน่วยงานราชการในเขตการปกครองมณฑล ต่าง ๆ ที่แสวงหาพลังงานทางเลือกที่สะอาดไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้นครคุนหมิงกำลังก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเมือ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และทั่วโลก