วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทีโอทีประกวดภาพวาดคนไทยรักกันชิงทุนการศึกษา

ทีโอที จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพส่งท้ายปี คนไทยรักกัน มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ...

รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม ประกวดวาดภาพระดับประเทศโครงการ Event For  School ส่งท้ายปี 2552 มอบทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ และส่งเสริมให้เยาวชนใช้โทรศัพท์สาธารณะตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ไม่ต้องการให้เยาวชนนำโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ในโรงเรียน โดยมีเยาวชนผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดกว่า 200 ภาพทั่วประเทศ

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพออกแบบหน้าบัตรโทรศัพท์ในหัวข้อ “คนไทยรักกัน” ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเข้าร่วมการตัดสิน ซึ่งการจัดการประกวดในครั้งนี้มีโรงเรียนที่สนใจส่งภาพวาดเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 200 ภาพทั่วประเทศ และมีภาพที่ชนะการประกวดของแต่ละภูมิภาคจำนวน 53 ภาพ

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับผลการตัดสินรางวัลประกวดวาดภาพใน รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.พัชนี ตรีเดช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.จิณณวัตร ปันใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนจตุพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.ร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ตรีรัตน์ เทียนทองคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม

นายวรุธ สุวกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรม CRM กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยทีโอทีได้เข้าไปติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ รวมถึงการจัดกิจกรรม ประกวดวาดภาพระดับประเทศ ในหัวข้อ คนไทยรักกันเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในชาติ  และเพื่อให้เยาวชนได้มีความใกล้ชิดและสนใจใช้โทรศัพท์สาธารณะเพิ่มมากขึ้น โดย

กก.ผู้จัดการใหญ่ บ.ทีโอที กล่าวต่อว่า ทีโอทีจะนำภาพที่ชนะการประกวดมาจัดทำเป็นภาพหน้าบัตรโทรศัพท์ TOT prepaid และWRAPตู้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อให้เยาวชนที่เข้าประกวดมีความภาคภูมิใจในการร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ทีโอทีให้บริการโทรศัพท์สาธารณะจำนวน250,000 เลขหมายทั่วประเทศ โดยมีรายได้ถึงต.ค. 2552 ประมาณ 1,300 ล้านบาท อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัดY-tel 1234  ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

ทีโอที จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพส่งท้ายปี คนไทยรักกัน มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ... 1 ม.ค. 2553 04:52 ไทยรัฐ