วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ทรูปลูกปัญญา" คลังความรู้ดิจิตอล เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

รวม 8 สาระวิชาหลักลงออนไลน์ หวังยกระดับการศึกษา สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล เอื้อประโยชน์ครู พ่อแม่ และนร. ตั้งเป้าขยายถึงหมื่นโรงเรียนภายในปี 53...

จากประโยชน์ด้านความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดเครือข่ายทางสังคมจำนวนมากและได้รับความนิยมอย่างสูงในขณะนี้ ล่าสุด ได้เกิดเครือข่ายด้านการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ขึ้นในประเทศไทย โดยถือเป็นเรื่องดีสำหรับวงการการศึกษา ที่เยาวชนจะได้รับข้อมูลความรู้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ภายในสถาบัน โดยล่าสุด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ผันตัวเข้ามามีบทบาทในเครือข่ายการศึกษาออนไลน์ ภายใต้เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา ที่เน้นการให้ความรู้ในกลุ่มสาระวิชา และความบันเทิงที่มีสาระแก่เยาวชน ตลอดจน เรื่องราวด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนานายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังว่า จากพันธกิจของกลุ่มทรูที่ต้องการเน้นด้านการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ ภายใต้การสร้างสังคมแห่งความรู้และภูมิปัญญา ถือเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา (www.trueplookpanya.com) ด้วยการนำเสนอในรูปแบบของคลังความรู้ดิจิตอล ผ่านเทคโนโลยีสื่อสารแบบครบวงจรของกลุ่มทรู พร้อมด้วยเนื้อหาความรู้ครอบคลุมทุกสาระวิชา ทำให้เยาวชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นทรูตั้งเป้าดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในปี 2552 จำนวน 2,500 โรงเรียน และเพิ่มขึ้นในปี 2553 อีกกว่าหมื่นโรง พร้อมขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากความร่วมมือของฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยรายละเอียดต่อว่า เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาถือเป็นช่องทางในการเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาระหว่างผู้ใช้ ทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ได้ตลอดเวลา ผ่านการนำเสนอเนื้อหาอย่างน่าสนใจ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมการศึกษาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่จำกัด ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ดังกล่าวยังถือเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทันสมัย ด้วยเนื้อหาครอบคลุม 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมถึง ภาษาต่างประเทศ ด้วยเนื้อหาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษานายศุภชัย ให้ข้อมูลอีกว่า ภายในเว็บไซต์จะแบ่งเป็นหมวดหมู่เนื้อหาต่างๆ อาทิ คลังความรู้ ที่จะรวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ทั้ง 8 สาระวิชา , คลังข้อสอบ รวมแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียนพร้อมเฉลยออนไลน์ , ความรู้คู่คุณธรรม แหล่งความรู้ทางพระพุทธศาสนาและการปลูกฝังความดีแก่เยาวชน , สารพันความรู้ แหล่งวาไรตี้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ , สนามเด็กเล่น สารพัดเกมสนุก เพลงเพื่อการศึกษาและเรื่องราวที่น่าสนใจ , สนามปัญญา ข่าวในแวดวงการศึกษาและอาชีพต่างๆ และกิจกรรมภายในโครงการฯ เพื่อช่วยพัฒนาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ของโรงเรียนในโครงการ นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ดังกล่าว ก็จะได้รับบล็อกเพื่อใช้นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมถึง ประชาชนทั่วไปได้อีกด้วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่า นอกจากนี้ ทรูยังเปิดโอกาสให้สมาชิกของเว็บฯ สามารถเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในรูปแบบของคลิปวิดีโอ คลิปเสียง ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์มัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ ผ่านการอัพโหลดภายในเว็บไซต์ หรือติดต่อทีมงาน โทร.0-2699-6699 และ Call Center โทร.0-2725-2955 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าทรูปลูกปัญญาจะกลายเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการศึกษานอกห้องเรียน ที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาแก่เยาวชนไทย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายคลังข้อมูลที่มีคุณค่า เพื่อเป็นรากฐานการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

ถือเป็นเรื่องดีที่น่าชื่นชม ในการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาสร้างสรรค์และใช้อย่างเกิดประโยชน์ สร้างจุดสว่างให้แก่อินเทอร์เน็ต สื่อสาธารณะที่นับวันจะถูกกลบด้วยภาพลักษณ์แง่ลบ แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของมนุษย์ยุคไฮเทค แต่คงจะดีไม่น้อย หากเดินเข้าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ แล้วเห็นว่าเยาวชนตัวจิ๋วที่กำลังนั่งเบียดเสียดและใจจดใจจ่ออยู่หน้าคอมพิมเตอร์ภายในร้านนั้น กำลังค้นคว้าหาข้อมูล ค้นความรู้ด้านดี หรือใช้เครือข่ายทางสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างถูกวิธี ไม่ใช่การลุ่มหลงอยู่ในวงวันของโลกเสมือน จนยากที่จะถอนตัวให้กลับสู่โลกแห่งความจริง และดำเนินชีวิตตามกระบวนการที่ควรจะเป็น ไม่ใช่จมปลักอยู่กับเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนดาบสองคม อย่างเช่นปัจจุบัน...

ปิยุบล ตั้งธนธานิช
itdigest@thairath.co.th

11 ธ.ค. 2552 11:26 ไทยรัฐ