วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มิติใหม่เทคโนโลยี เขี้ยวเล็บความมั่นคงชาติ

โดย

ภายใต้ความร่วมมือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือเนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช. ที่สนับสนุนภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด.ในด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นที่จะให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณแนวชายแดนประเทศไทยของตำรวจตระเวนชายแดน

ความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ จึงไม่แน่แปลกใจที่เนคเทคจะใช้เวลานาน กว่าจะส่งผลงานวิจัยที่เป็นรูปร่างใช้งานจริงออกมาสักชิ้น กระทั่งล่าสุดได้ถ่ายทอด และส่งมอบผลงานวิจัยพัฒนาให้ ตชด.นำไปใช้งาน ประกอบด้วย ระบบตามรอยวัตถุ (System for Wireless Object Tracking:SWOT) เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (T-BOX) และสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียภาษามาลายูถิ่น เป็นเกราะเสริมและป้องกันชายแดนภาคใต้

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้แจงถึงความร่วมมือดังกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในทุกๆ ด้านอย่างเร่งด่วน โดยให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของประเทศให้กับ ตชด. เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความมั่นคงของชาติ ขณะเดียวกัน จะมีส่วนในการช่วยรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยงอันตรายได้เป็นอย่างดี

พล.ต.ท.เกรียงศักดิ์ สุริโย ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ผบช.ตชด. ระบุว่า วิวัฒนาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้มีการสูญเสียชีวิตทั้งประชาชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐ รวมถึงทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและต่อต้านการก่อความไม่สงบของเนคเทค และสวทช. มีมาตรฐานดีกว่าต่างประเทศในราคาที่เหมาะสม ทำให้หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณ นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาชีวิตของประชาชน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้มาก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ และทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น อันส่งผลต่อ ขวัญ กำลังใจ เป็นอำนาจกำลังรบที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พ.ต.ท.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผบ.ร้อย ตชด.125 อธิบายว่า ระบบตามรอยวัตถุ ( System for Wireless Object Tracking: SWOT) หรืออุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของยานพาหนะหรือบุคคล ในรัศมีประมาณ 800-1,000 ตารางเมตร เป็นระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการตรวจจับแรงสั่นสะเทือน การเคลื่อนไหวของวัตถุ และ TAG ผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ และส่งข้อมูลแบบไร้สายต่อๆ กันไป ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำการเตือน และนำแสดงผลบนแผนภาพแผนที่ที่สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานในพื้นที่ตะเข็บชายแดน

ผบ.ร้อยตชด.ที่ 125 อธิบายต่อว่า อุปกรณ์ดังกล่าวใช้ประโยชน์ในภารกิจสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด การลักลอบนำรถยนต์ออกนอกประเทศ และการป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย การป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง การโจรกรรมรถออกนอกประเทศผ่านทางช่องเขาต่างๆ  ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้กำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามได้ อย่างไรก็ตาม การใช้งานยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด จะอยู่เฉพาะในเขตพื้นที่เฝ้าระวังเท่านั้น ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใช้งานร่วมกัน

สำหรับเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือT-BOX นั้น พ.ต.อ.ลิขิต สุทธะพินทุ บก.กฝ.กองบังคับการฝึกพิเศษ ตชด. ชี้แจงว่า หลังเนคเทคนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ และเริ่มใช้ โดยใช้เป็นเสาอากาศติดตั้งบนรถ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2552 ที่ผ่านมา พบว่า การรายงานคล่องตัวมากขึ้น ทำให้คนร้ายไม่สามารถสั่งการทางสัญญาณโทรศัพท์เพื่อวางระเบิดได้ โดยเครื่องดังกล่าวมีรัศมีตัดสัญญาณโทรศัพท์ทุกย่านความถี่ ครอบคลุมพื้นที่ 150 เมตร ทั้งนี้ เนคเทคมอบให้ ตชด. จำนวน 3 เครื่อง เพื่อทดลองใช้งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และถวายความปลอดภัย

บก.กฝ.กองบังคับการฝึกพิเศษ ตชด. ชี้แจงด้วยว่า เครื่องที่ใช้งานก่อนหน้านี้ ผลิตจากประเทศอิสราเอลใช้ได้ในระยะทาง 3 เมตร แต่เครื่องดังกล่าว สามารถใช้ได้ในระยะ 7 เมตร และถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 3-4 เท่า ทั้งนี้ ราคาอยู่ที่ 4.5 แสนบาท ขณะเดียวกัน ยังต้องการอีก 15 เครื่อง พร้อมชุดเก็บกู้ระเบิดเพิ่มที่มีอยู่เดิมเพียง 1 เครื่อง อย่างไรก็ตาม คงต้องขอให้ภาครัฐ สนับสนุนงบประมาณการผลิตด้วย

นอกจากนี้ ยังมีสื่อมัลติมีเดียภาษามลายูท้องถิ่น เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการสื่อสารภาษาถิ่นให้กับ ตชด. ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีซีดีพร้อมโปรแกรมแปลภาษามลายูท้องถิ่นผ่านโทรศัพท์มือถือให้กับ ตชด. เพื่อนำไปใช้งานในพื้นที่ โดยรวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันไว้กว่า 700 คำ ทั้งนี้ ทดสอบใช้งานจริงแล้วในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่เนคเทคพัฒนาขึ้น คงไม่ได้หยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ ขณะที่ประเทศชาติต้องการความมั่นคง การวิจัยและพัฒนาก็ยิ่งต้องขับเคลื่อนขึ้น เหลือก็แต่งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยผสานให้เกิดผลงานออกมาเป็นรูปธรรม โดยหวังว่าจะเห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพใช้งานจากฝีมือคนไทย ลดการนำเข้า เพราะความปลอดภัยทั้งหมดก็เพื่อแผ่นดินไทย โดยผ่านตัวแทนความเสียสละที่เรียกว่า แนวรั้วของชาติ...กนกรัตน์ โกวิชัย
itdigest@tharath.co.th

เนคเทค-สวทช.กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ ตชด.ส่ง 3 ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องตวจจับความสั่นสะเทือน เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาถิ่น เสริมทัพความแข็งแกร่งรักษาความมั่นคงชายแดนภาคใต้ วอนภาครัฐช่วยสนับสนุนงบประมาณ... 11 พ.ค. 2552 10:54 ไทยรัฐ