วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถกความพร้อม 3G จากมุมมองผู้ให้บริการ

3 โอเปอเรเตอร์ชี้เป็นโอกาสทอง แนะขยายธุรกิจได้หลากหลาย มีช่องทางเติบโตสูง เผยมีใช้ช้ากว่าประเทศอื่นเป็นข้อดี ได้ประสิทธิภาพเพิ่มสวนทางราคา...

แม้เทคโนโลยีเครือข่ายระบบ 3G จะยังคงเป็นนามธรรมที่ลอยอยู่กลางอากาศ แต่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงประกาศความร่วมมือกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การพัฒนาธุรกิจบน Cloud Computing และเทคโนโลยี 3G พร้อมเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและคลุกคลีอยู่ในแวดวงธุรกิจดังกล่าว รวมถึง ตัวแทนจากผู้ให้บริการ 3 รายหลักภายในประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ท่ามกลางยุคแห่งอิสระทางเทคโนโลยี ให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบ...นายทินกร เทียนประทุม ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบัน ยอดผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดเป็นจำนวนถึง 100% จากจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย เนื่องจาก ประชากรในเขตเมืองใหญ่ เช่น กทม. มีการใช้งานมากกว่า 1 ซิมต่อคน ขณะที่ ประชากรในพื้นที่ต่างจังหวัดมียอดการใช้งานอยู่ที่ 90% ด้วยจำนวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในอีกกว่า 5 ล้านเครื่อง ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีเครือข่ายระบบ 3G ส่วนความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดประเภทฟิกซ์ไลน์ มีผู้ให้บริการได้ถึงประมาณ 10 MB หากเปรียบเทียบกับจำนวนอุปกรณ์ หรือ ดีไวซ์ ทั้งหมดที่มีในตลาด ความเร็วในการให้บริการยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนักผอ.สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บมจ.ดีแทค แสดงความเห็นต่อว่า โดยส่วนตัวมองแนวโน้มเมื่อมีการเปิดใช้งานเทคโนโลยีเครือข่ายระบบ 3G จริง ว่าระบบดังกล่าวจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ เปรียบเหมือนถนนเส้นใหญ่ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงจุดประสงค์ได้ง่ายและหลากหลายกว่าปัจจุบัน โดยอาจเรียกว่าเป็น NDA (Network Device Application) สามารถส่งผลให้ธุรกิจและสินค้าไอทีเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอย่างมาก ประกอบกับราคาสินค้าที่ต่ำลง การแข่งขันอย่างรุนแรงระหว่างผู้ประกอบการ และความสะดวกในการใช้งานหรือขอรับบริการ ด้วยการพิจารณาตลาดและการผลักดันจากผู้ให้บริการ

นายทินกร อธิบายอีกว่า นอกจากประโยชน์แก่ผู้บริโภค ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียังเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ทั้งการขยายโอกาสเข้าถึงลูกค้า ช่องทางใหม่ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ และการใช้จ่ายแบบ Internet Payment ด้วยกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้และโอกาสจากธุรกิจรูปแบบใหม่ได้เป็นจำนวนมาก

ด้าน นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด เล่าว่า หากย้อนไปเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงที่ต่างประเทศเริ่มมีการเปิดให้บริการ 3G จะพบว่า ความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสามารถของอุปกรณต่างๆ ที่ต้องทำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2553 อุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 3,000 ล้านหน่วย เนื่องจาก ความสะดวกและรวดเร็วที่ผู้บริโภคจะได้รับ ส่วนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประเภทอื่น อาทิ Wi-Max นั้น อาจมีความรวดเร็วในการใช้งาน แต่ไม่เหมาะกับการใช้งานแบบเคลื่อนที่

กก.ผจก.บ.แอดวานซ์ เอ็มเปย์ อธิบายต่อว่า ข้อดีของการที่ประเทศไทยเปิดให้บริการเทคโนโลยีเครือข่ายระบบ 3G ล่าช้ากว่าประเทศอื่น ทำให้ราคาอุปกรณ์ลดลงกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบัน มีผู้ให้บริการระบบ 3G ทั่วโลกกว่า 281 ราย และผู้ใช้ 450 ล้านคน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า หากประเทศไทยได้เปิดใช้บริการระบบดังกล่าวจริงภายในปี 2553 ก็มีความเป็นไปได้สูง ว่าภายในปี 2554 อาจเกิดเทคโนโลยีใหม่ เช่น 4G ที่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ถึง 172 Mbps เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทุกประเภทเข้าด้วยกัน โดยปราศจากข้อจำกัดด้านสถานที่หรือเวลาในการใช้งาน ด้วยราคาอุปกรณ์ที่ลดลง

ส่วน นายพีระพล ฉัตรอนันทเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 3G บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ชี้แจงว่า แม้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายรายจะนำเสนอบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แต่เมื่อมีการใช้งานจริงและมีผู้ใช้จำนวนมากใช้งานภายในช่วงเวลาเดียวกัน ก็อาจทำให้ประสิทธิภาพหรือความเร็วตามที่กล่าวนั้นต้องลดลง เนื่องจาก การให้บริการดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของการใช้งานร่วมกัน ขณะที่ ความพร้อมในการให้บริการเทคโนโลยีเครือข่ายระบบ 3G ของผู้ให้บริการของประเทศไทยในขณะนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพเครือข่าย และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ

ผช.ผอ.ฝ่ายการตลาด 3G บ.ทรูมูฟ ให้รายละเอียดต่อว่า เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีลักษณะและรูปแบบในการผสมผสานความสะดวกสบาย ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้งานผ่านเครือข่าย มากกว่าการใช้งานเพียงแค่เสียงหรือตัวอักษรเช่นในอดีต โดยอาจเน้นที่การใช้งานในส่วนอื่น อาทิ ภาพและวิดีโอมากขึ้น ด้วยความเร็วระดับสูงที่สามารถส่งผ่านและถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

แม้การเปิดให้บริการเทคโนโลยีเครือข่ายระบบ 3G ในประเทศไทย จะถูกมองว่าเป็นการไล่ตามเทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกัน การเกิดของเทคโนโลยีดังกล่าวก็กลายเป็นความหวังของผู้บริโภคและผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง สู่ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนความบันเทิง ผ่านรูปแบบทันสมัยที่มีทั้งภาพและเสียง พร้อมระบบเชื่อมโยงความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพท่ามกลางการตอบรับและความพร้อมจากผู้ใช้และผู้ให้บริการ ที่ยังคงสวนกระแสสวนทางกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ด้วยหน้าที่ในการกลั่นกรองและตรวจสอบ เพื่อกำหนดความเหมาะสมในการให้บริการ รวมทั้งข้อท้วงติงจากนักวิชาการที่ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ทำให้ทุกฝ่ายต้องหันกลับมาพิจารณาทุกประเด็นอย่างรอบคอบอีกครั้ง...


ปิยุบล ตั้งธนธานิช
Itdigest@thairath.co.th

3 โอเปอเรเตอร์ชี้เป็นโอกาสทอง แนะขยายธุรกิจได้หลากหลาย มีช่องทางเติบโตสูง เผยมีใช้ช้ากว่าประเทศอื่นเป็นข้อดี ได้ประสิทธิภาพเพิ่มสวนทางราคา... 13 พ.ย. 2552 11:36 ไทยรัฐ