วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เส้นทางจราจร

โดยเป็นอีกหนึ่งช่องทางตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางสำหรับเว็บ traffic.thai.net ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พัฒนาขึ้น โดยหวังให้เป็นระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร

ทราฟฟิก สามารถตรวจสอบสภาพจราจร โดยมี แผนที่ แสดงเส้นทางขณะเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางติดขัด ภาพดาวเทียม แสดงพิกัดตำแหน่งแผนที่มุมกว้างอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลการจราจรผ่านการ สมัครเป็นผู้รายงานเหตุการณ์ ได้อีกด้วย...

7 พ.ค. 2552 18:20 8 พ.ค. 2552 06:24 ไทยรัฐ