วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะผู้ชมทีวีดาวเทียม ถอดปลั๊กกล่อง หากดูรายการไม่ได้

ไทยคม เผยเทคนิคง่ายๆ ในการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรับชมรายการไม่ได้ จากการปรับปรุงข้อมูลการรับช่องรายการของผู้ให้บริการรายต่างๆ เพียงถอดปลั๊กกล่องรับสัญญาณ สักพักแล้วเสียบปลั๊กใหม่...

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค (ซีทีโอ) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การส่งสัญญาณเพื่อปรับปรุงข้อมูลการรับช่องรายการที่กล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบอัตโนมัติ (OTA) ถือเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการแต่ละราย จะดำเนินการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระบบซอฟแวร์หรือข้อมูลช่องรายการ ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเสมอ โดยระบบจะส่งสัญญาณ OTA ปรับปรุงข้อมูลการรับช่องรายการไปที่กล่องรับสัญญาณดาวเทียมโดยอัตโนมัติ กรณีที่มีผู้ใช้บริการบางรายไม่สามารถรับชมรายการบางช่องได้ เกิดจากการย้ายช่องสัญญาณ จากดาวเทียมไทยคม 5 มายังดาวเทียมชั่วคราวของไทยคม (Interim Satellite) โดย ก่อนดำเนินการย้ายช่องสัญญาณ ไทยคมได้ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การส่งสัญญาณเพื่อปรับปรุงข้อมูลการรับช่องรายการ ที่กล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบอัตโนมัติ (OTA) สำหรับกล่องรับสัญญาณที่รองรับระบบ OTA ก็จะ สามารถรับชมได้ตามปกติ

ซีทีโอ ไทยคม กล่าวต่อว่า ส่วนกล่องสัญญาณที่ไม่รองรับ ไทยคมได้ร่วมมือกับผู้ใช้บริการในการขึ้นอักษรวิ่งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยน คลื่นความถี่ของช่องรายการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการปรับช่องสัญญาณได้ ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่สามารถรับชมช่องรายการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามในระบบการติดตั้งจานเพื่อรับสัญญาณดาวเทียมนั้น ก็ยังคงมีจานดาวเทียมจำนวนหนึ่ง ที่แกนรับสัญญาณ (Polarization) ของ ดาวเทียมไทยคมไม่ตรงแกนเท่าที่ควร ทำให้กลุ่มดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบที่ไม่อาจรับชมช่องรายการบางช่องที่มี การย้ายคลื่นความถึ่ไปดังกล่าวได้โดยระบบ OTA

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากการประสานงานด้านเทคนิคอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการรายต่างๆ แล้ว ไทยคมยังให้ความสำคัญกับการให้บริการกับลูกค้าผู้รับชมเช่นกัน โดยก่อนหน้าที่จะมีการย้ายช่องสัญญาณ ไทยคมได้ประสานงานกับบริษัทผู้ติดตั้ง และผู้ผลิตกล่องรับสัญาณรายต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการแต่ละราย ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าไปก่อนหน้านี้แล้ว

ซีทีโอ ไทยคม กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาสำหรับผู้ใช้บริการที่ยังไม่สามารถรับชมช่องรายการได้ สำหรับกล่องรับสัญญาณที่รองรับระบบ OTA ผู้ ใช้บริการสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงถอดปลั๊กกล่องรับสัญญาณ รอสักครู่ แล้วเสียบปลั๊กเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง เครื่องก็จะทำการรีเซ็ตเพื่อตั้งค่าสัญญาณใหม่ และปรับปรุงข้อมูลสัญญาณจากระบบโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการก็จะสามารถรับชมรายการได้ตามปกติ ส่วนผู้ใช้บริการที่ทดลองวิธีข้างต้นแล้วพบว่า ยังไม่สามารถรับชมรายการได้ ขอให้ติดต่อไปยังบริษัทผู้ติดตั้งเพื่อตรวจสอบปัญหาดังกล่าว.

ไทยคม เผยเทคนิคง่ายๆ ในการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรับชมรายการไม่ได้ จากการปรับปรุงข้อมูลการรับช่องรายการของผู้ให้บริการรายต่างๆ เพียงถอดปลั๊กกล่องรับสัญญาณ สักพักแล้วเสียบปลั๊กใหม่... 4 ก.ย. 2556 01:43 ไทยรัฐ