วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.จัดอบรมใบผู้ประกาศ แย้มอาจส่งผลขออนุญาตสถานี

กสทช. เอ็มโอยู 25 หน่วยงาน อบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ ยันไม่บังคับให้มีแต่เป็นเรื่องการันตีคุณภาพ ขณะที่ช่วงเริ่มต้น 3-5 ปี ยังไม่มีผลต่อเงื่อนไขการขอใบอนุญาตสถานี...

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า กสทช. เตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยลงนามบันทึกข้อตกลงกับพันธมิตร 25 หน่วยงาน ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เช่น กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยจะเริ่มจัดอบรมตั้งแต่เดือน ส.ค.2556 เป็นต้นไป

รอง ปธ. กสทช. กล่าวต่อว่า การอบรมครั้งนี้มีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเบื้องต้นไม่ได้บังคับว่าทุกสถานีต้องมีใบผู้ประกาศ แต่หมายถึงการได้มาซึ่งความภาคภูมิใจ และมาตรฐานของการรับผิดชอบ รวมทั้งการนำเสนอข่าวสาร อีกทั้งเป็นเครื่องการันตี และรับรองคุณภาพของผู้ประกาศที่จะนำความรู้ไปสู่สาธารณชน อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาเริ่มต้น 3-5 ปีนี้ จะยังไม่มีผลต่อการขอใบอนุญาตของสถานี

“ในเบื้องต้นระยะเวลา 3-5 ปี ใบผู้ประกาศจะยังไม่มีผลต่อการขอใบอนุญาตของสถานี แต่ในอนาคตอาจมีผลต่อการขอใบอนุญาตของสถานี ซึ่งอาจจะอยู่ในเงื่อนไขก็ได้ แต่ต้องดูว่ามีผู้ที่ผ่านการอบรมจำนวนกี่คนเพื่อให้เพียงพอก่อน” พ.อ.นที กล่าว

นางรัตนากร ทองสำราญ ผู้อำนายการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. กล่าวว่า ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2556 การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง มี 5 หมวดวิชา ได้แก่ 1. หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งระดับกลางและระดับสูงต้องเรียนเพิ่มในส่วนของประชาคมสังคมอาเซียนด้วย 2. หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 4. หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และ 5. หมวดมาตรฐานการใช้ภาษา

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าอบรมต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม ส่วนผู้เข้าอบรมระดับกลางต้องผ่านการอบรมระดับต้น หรือสำเร็จการศึกษาในวิชาสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป และต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมแต่ละหลักสูตร มีค่าใช้จ่ายการอบรมระดับต้น 4,000 บาท ระดับกลาง 5,000 บาท ระดับสูง 6,000 บาท โดยการอบรมแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามตารางการจัดอบรมได้ที่ www.nbtc.go.tg หรือ โทร.0-2271-0151 ต่อ 462-3

กสทช. เอ็มโอยู 25 หน่วยงาน อบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ ยันไม่บังคับให้มีแต่เป็นเรื่องการันตีคุณภาพ ขณะที่ช่วงเริ่มต้น 3-5 ปี ยังไม่มีผลต่อเงื่อนไขการขอใบอนุญาตสถานี... 26 ก.ค. 2556 16:04 26 ก.ค. 2556 16:37 ไทยรัฐ