วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ทิงค์เน็ต'เปิดตัวโปรแกรมแผนที่ MapMagic ค้นหาข้อมูลอัจฉริยะ

"ทิงค์เน็ต" เปิดตัวโปรแกรม แผนที่ "MapMagic Thailand 2013" ช่วยย่อ ขยาย เลื่อน วัดระยะทาง ค้นหาข้อมูล งาน โรงแรมที่พัก...

บริษัท ทิงค์เน็ต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "MapMagic Thailand 2013" โปรแกรม แผนที่ "MapMagic Thailand 2013" มีฟังก์ชั่นการใช้งาน ได้แก่ การย่อ ขยาย เลื่อน วัดระยะทาง และการค้นหาในรูปแบบต่างๆ เช่น การค้นหาข้อมูล การค้นหางาน การค้นหาโรงแรมที่พักราคาพิเศษ เป็นต้น โดยสามารถเพิ่มจุดตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างไม่จำกัด และสามารถแบ่งประเภทหมวดหมู่ของตำแหน่งได้ โดยแต่ละประเภทจะใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งยังสามารถสร้างลิงก์จากจุดที่สร้างขึ้นไปยังแฟ้มข้อมูลภายนอกได้ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสารต่างๆ อาทิ Word Excel PowerPoint Access หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ทั้งที่อยู่ภายในองค์กร หรือเว็บไซต์ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต และยังสามารถแชร์สถานที่ผ่าน Email และ Facebook ด้วย

ทั้งนี้ MapMagic สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกิจกรรมทางธุรกิจ โดยใช้เป็นเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของสถานที่ เช่น ข้อมูลร้านค้า คู่ค้า คู่แข่ง จุดกระจายสินค้า โกดัง แหล่งผลิต ฯลฯ เพื่อใช้วางแผน การจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหารในเรื่องต่างๆ เช่น การขนส่งสินค้า การตลาด การขาย นอกเหนือจากการใช้งานในเชิงพาณิชย์แล้ว ท่านยังสามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กับการทำวิจัย การท่องเที่ยว การเดินทาง การสำรวจ งานด้านสิ่งแวดล้อม การชลประทาน การเกษตร การป้องกันอุบัติภัย ภัยธรรมชาติต่างๆ การวางโครงข่ายโทรคมนาคม รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mapmagic.co.th

 

"ทิงค์เน็ต" เปิดตัวโปรแกรม แผนที่ "MapMagic Thailand 2013" ช่วยย่อ ขยาย เลื่อน วัดระยะทาง ค้นหาข้อมูล งาน โรงแรมที่พัก... 26 ก.ค. 2556 13:47 ไทยรัฐ