วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทึ่ง! พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง โชว์หุ่นยนต์อุบาสกฉายภาพสามมิติครั้งแรกในไทย

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง โชว์ไอดียนวัตกรรมการสร้างหุ่นยนต์ฉายภาพสามมิติ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครั้งแรกของประเทศไทย “ชงโคโกอินเตอร์” พร้อมร่วมกิจกรรมตักบาตรแด่พระสงฆ์ 1,054 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา...

นายถวิล พึ่งมา อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า หุ่นยนต์อุบาสก “ชงโคโกอินเตอร์” เป็นผลงานการพัฒนานวัตกรรมการสร้างภาพสามมิติที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ โดยอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ภายใต้แนวคิด “จากอนาคตย้อนกลับสู่อดีต” โดยกิจกรรมดังกล่าวมีเจ้าภาพเข้าร่วมพิธี อาทิ คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน คุณบุญชัย เบญจรงคกุล และดร.ประกอบ จิรกิติ ทั้งนี้ กิจกรรมตักบาตรแด่พระสงฆ์ ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยกิจกรรมการตักบาตรในปีที่ผ่านมา มีการเปิดตัว 2 หุ่นยนต์ตักบาตร “ชงโค” และ “แคแสด” เป็นครั้งแรก จากผลงานการประดิษฐ์ หุ่นยนต์จากอาจารย์นักวิจัย พร้อมด้วยนักศึกษาของสถาบัน ที่สอดคล้องกับแนวคิด สังคมนวัตกรรม ซึ่งสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

อธิการบดี สจล. กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมหุ่นยนต์ตักบาตรในปีนี้ได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ก้าวไปอีกขึ้น แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการให้ความสำคัญในด้านการทะนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมและคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับคุณธรรมและสืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ โดยการตักบาตรครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย มีนักศึกษาเข้าร่วมตักบาตรพระ 1,054 รูปมากกว่า 10,000 คน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 323วัด 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้เปิดตัว 2 หุ่นยนต์ตักบาตรคู่แรกของโลก จากความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติเขต สู้รักษา ได้พัฒนาหุ่นยนต์ฉายภาพสามมิติที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแบบรอบทิศเป็นครั้งแรก และมีขนาดใหญ่ที่สุดประเทศไทย โดยหุ่นยนต์อุบาสก “ชงโคโกอินเตอร์”ถูกควบคุมการทำงานและเคลื่อนไหวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย(Wifi)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวต่อว่า สำหรับหุ่นยนต์อุบาสกรุ่นใหม่ทั้ง 4 ตัวนี้ จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาของสถาบันและความภาคภูมิใจของการเป็นศิษย์พระจอมเกล้าลาดกระบังผ่านเทคโนโลยีโฮโลกราฟี ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างภาพฮอโลแกรม หรือภาพสามมิติ ผ่านเทคนิคการบันทึกด้วยการใช้แสงที่มีหน้าคลื่นสอดคล้องกัน เช่น แสงเลเซอร์ เป็นต้น และเมื่อถูกส่องสว่างอย่างเหมาะสม จะแสดงให้เห็นภาพที่มีลักษณะสามมิติ ทำให้ผู้ชมสามารถมองภาพนั้นได้อย่างรอบทิศโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆในการมอง เป็นประโยชน์ในการใช้งานด้านต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานต่างๆ  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีนี้ในประเทศไทย

 

นายสุชัชวีร์ กล่าวอีกว่า การพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวไปอีกขั้นในครั้งนี้เป็นกระบวนการฝึกฝนให้นักศึกษาวิศวกรรมคนรุ่นใหม่ได้นำองค์ความรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้สู่ความเป็นจริงด้วยหลักวิชาทางวิศวกรรมสามารถ รู้จักนำความรู้มาต่อยอดเพื่อพัฒนาผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมให้กับนักศึกษา สจล. เพื่อตอบรับกับนโยบายการพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ 360 องศา เพื่อการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมรองรับกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในอาเซียนด้วย

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง โชว์ไอดียนวัตกรรมการสร้างหุ่นยนต์ฉายภาพสามมิติ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครั้งแรกของประเทศไทย “ชงโคโกอินเตอร์” พร้อมร่วมกิจกรรมตักบาตรแด่พระสงฆ์ 1,054 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา... 9 มิ.ย. 2556 12:52 ไทยรัฐ