วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงบอร์ด กสท. สอบผู้รับใบอนุญาตละเมิดลิขสิทธิ์

“สุภิญญา กลางณรงค์” กก.กสท. เล็งชงบอร์ด กสท. ตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตละเมิดลิขสิทธิ์และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการกำกับดูแล ควบฟันธงผลการตรวจสอบกรณีรายการท็อปฮิตช่องหนึ่ง ว่าเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 37 หรือไม่ พรุ่งนี้...

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันพรุ่งนี้ (27 พ.ค.) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.และกรรมการ กสท. จะเสนอวาระเพื่อพิจารณาขอให้มีการตรวจสอบผู้ได้รับใบอนุญาต กิจการไม่ใช่คลื่น ละเมิดลิขสิทธิ์บนเคเบิลทีวี และอาจเข้าข่ายมีความผิดตาม มาตรา 53 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ตามที่สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ร้องเรียนมายัง กสทช. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและปัญหาเกี่ยวกับเคเบิลทีวี ซึ่งนำงานละเมิดลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ช่องทีวีที่เผยแพร่ภาพยนตร์ดังกล่าวได้รับใบอนุญาตแล้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2556 – 21 เม.ย.2557 ด้วยสำนักงานกสทช. ได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่รายการอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงข้อมูลสิทธิเผยแพร่รายการ และข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับสิทธิ์เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่จำเป็นก่อนการนำรายการมาให้บริการ หรือแพร่ภาพกระจายเสียง ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง หรือก่อนการกระทำการอื่นใด รวมทั้งนางสาวสุภิญญา ได้ขอให้สำนักงานฯ กสทช. จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเหมาะสม ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 เพื่อให้คณะกรรมการ กสท. และส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อการกำกับดูแลทั้งก่อนและหลังการให้ใบอนุญาตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กสท.เตรียมพิจารณาผลจากการตรวจสอบกรณีรายการท็อปฮิตช่องหนึ่ง ที่ กสท.ต้องฟันธงว่าเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 37 หรือการกระทำผิดตามจรรยาบรรณ

 

 

“สุภิญญา กลางณรงค์” กก.กสท. เล็งชงบอร์ด กสท. ตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตละเมิดลิขสิทธิ์และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการกำกับดูแล ควบฟันธงผลการตรวจสอบกรณีรายการท็อปฮิตช่องหนึ่ง ว่าเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 37 หรือไม่ พรุ่งนี้... 26 พ.ค. 2556 14:23 ไทยรัฐ