วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพฐ.เปิดทีวีดาวเทียม OBEC Channel ยกระดับการศึกษา

สพฐ.เปิดสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา OBEC Channel หวังยกระดับคุณภาพโรงเรียนในเครือกว่า 10,000 แห่ง เลือกทีโอทีติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31,000 แห่งทั่วประเทศ...

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์ กล่าวว่า การเปิดสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา OBEC Channel ครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษา คือการให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานในการศึกษา  เพื่อให้เยาวชนไทยมีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกัน

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. กล่าวว่าปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาการขาดแคลนครู จำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.จึงมีเป้าหมายจะพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจะใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเรียนการสอน OBEC Channel จึงเกิดขึ้นเพื่อหวังผลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเนื้อหาสาระ และรูปแบบของการจัดทำรายการจะเน้นในลักษณะรายการที่สอนเสริมเพิ่มเติม เช่น สารคดี วาไรตี้ หรือการสอนโดยใช้โครงงาน ซึ่งการสอนจะเน้นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะพัฒนานักเรียนแล้ว ยังจะช่วยให้ครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้พัฒนาไปในตัวด้วย

นางสมจิตต์  ธีระชุติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักการตลาด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอที ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงศึกษาธิการมาตั้งแต่ปี 2548 ในการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกว่า 31,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้ชื่อโครงการ MOENet โดย ทีโอที พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริการ IP VPN บริการ ADSL  บริการ Wi-Net และบริการระบบดาวเทียม IP Star เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้วยการให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในโครงการ OBEC Channel เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาแห่งชาติ ในการกระจายการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพิ่มโอกาส สร้างความรู้ และศักยภาพทางการศึกษาของประเทศ

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ได้รับความไว้วางใจจาก สพฐ.ให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม OBEC Channel โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ให้กับโรงเรียนปลายทาง ซึ่งความรับผิดชอบของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การผลิตสื่อการเรียนการสอนทุกวิชาในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งมีกระบวนการผลิต และรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย น่าสนใจ เข้าใจง่าย พร้อมทั้งติดตั้งระบบอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ ควบคุมดูแลระบบการถ่ายทอดสด ในห้องต้นทาง ปลายทาง และศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้บริษัทฯ มั่นใจว่า Obec Channel จะสามารถช่วยกระจายการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลได้ทัดเทียมกันทั่วประเทศ

 

สพฐ.เปิดสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา OBEC Channel หวังยกระดับคุณภาพโรงเรียนในเครือกว่า 10,000 แห่ง เลือกทีโอทีติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31,000 แห่งทั่วประเทศ... 28 ม.ค. 2556 11:09 28 ม.ค. 2556 11:32 ไทยรัฐ