วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.คาดทีวีดิจิตอลสำเร็จ เข้าถึงปชช.ได้ 80%

กสทช.เตรียมจัดงานวิจัยด้านการกำกับดูแล และพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสารระดับโลก คาดหากโครงการดิจิตอลทีวี 48 ช่องประสบความสำเร็จ จะมีครัวเรือนที่รับชมดิจิตอลทีวีตามเมืองใหญ่สูงถึง 80%...

นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ของ International Telecommunications Society ในครั้งที่ 19 หรือ ITS 2012 Bangkok โดยการเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาทางวิชาการ ITS 2012 Bangkok ในครั้งนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การบริหารจัดการและการกำกับดูแล ตลอดจนการนำเสนอผลงานการศึกษาและวิจัยด้านโทรคมนาคม ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานด้านโทรคมนาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการโทรคมนาคม ทั้งที่เป็นองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสื่อมวลชน

ทั้งนี้ จุดเด่นของ ITS 2012 อยู่ที่เป็นการประชุมทางวิชาการระดับโลกด้านโทรคมนาคม ที่ไม่ได้มีแค่เพียงนักวิชาการ หรือเรื่องเชิงวิชาการอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีนักธุรกิจ และนักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโทรคมนาคม รวมไปจนถึงนักกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย จึงสามารถกล่าวได้กว่า การประชุม ITS 2012 นับเป็นการผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี และการนำไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์

นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า กสทช. เตรียมผลักดันให้เกิดดิจิตอลทีวีขึ้นในประเทศไทยซึ่งภายในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องดิจิตอลทีวี เนื่องจากมีงานวิจัยที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับดิจิตอลทีวีเข้าร่วมการบรรยายในการสัมมนาฯ มากถึง 6 เรื่องด้วยกัน ซึ่งสามารถนำคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วจากต่างประเทศ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการทีวีระบบดิจิตอลในประเทศไทย

กรรมการ กสท. กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กสทช. ได้มีมติในการแบ่งช่องรายการของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทั้ง 48 ช่อง เป็นช่องรายการในกลุ่ม ช่องบริการชุมชน 12 ช่อง ช่องบริการสาธารณะ 12 ช่อง ช่องบริการธุรกิจในหมวดรายการเด็กและเยาวชน 5 ช่อง หมวดข่าวสารและสาระ 5 ช่อง หมวดช่องทั่วไป 10 ช่อง และในหมวดของช่องรายการที่มีคุณภาพความคมชัดสูง หรือ ไฮเดฟฟินิชั่น 4 ช่องรายการ โดยในหมวดของช่องทั่วไปและเอชดี จะมีการกำหนดให้ต้องจัดรายการที่เป็นสาระประกอบอยู่เป็น 25% ของรายการทั้งหมด

“หากโครงการดิจิตอลทีวี 48 ช่องประสบความสำเร็จ กสทช. คาดว่าจะมีครัวเรือนที่รับชมดิจิตอลทีวีตามเมืองใหญ่สูงถึง 80% และจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังสามารถทำรายการได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังทำให้ความสามารถในการวัดความนิยมของผู้ชม (วัดเรตติ้ง) เป็นไปด้วยความแม่นยำและเชื่อถือได้มากขึ้นอีกด้วย” นายธวัชชัย กล่าว

ทั้งนี้ กสทช. ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ITS 2012 Bangkok ระหว่างวันที่ 18-21 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ โดยมีนักวิชาการ และผู้สนใจในแวดวงโทรคมนาคมจากทั่วทุกมุมโลกลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อีกทั้ง มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านโทรคมนาคมระดับโลกที่น่าสนใจมากมายกว่า 150 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม หัวข้อหลัก  อาทิ Opening Platform  and New Services, Access Policies for Broadband Networks, Competition and Regulatory in Transition, Digital TV, Spectrum Policies and Frequency Allocations