วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไอบีเอ็มหนุนแข่ง'ACM-ICPC 2012'สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ไอบีเอ็มสนับสนุนเวทีแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2012 เร่งสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ความสามารถเทียบชั้นระดับโลก เพื่อเป็นกำลังสำคัญแก่วงการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย...

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัดประกาศการ มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันสนับสนุนการแข่งขัน ACM-ICPC 2012 (Association for Computing Machinery – International Collegiate Programming Contest) โดยมี นายวีระกิจ โล่ทองเพชร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันแก่ ดร.พฤษภ์ บุญมา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนรับมอบในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี 2555

สำหรับโครงการ ACM-ICPC เป็นการแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้นำความรู้และความสามารถในการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์มาใช้แก้ไขโจทย์ปัญหาที่ได้รับมาให้ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วและมากที่สุด ซึ่งผู้ชนะเลิศการแข่งขันในระดับประเทศจะได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ กว่า 1,000 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ มีชื่อเสียง และใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านซอฟต์แวร์จากทั่วโลก

โครงการนี้ได้ช่วยสร้างเวทีให้นักพัฒนาโปรแกรมชาวไทย ได้แสดงทักษะและความสามารถ การเขียนโปรแกรม ผลักดันเยาวชนไทยให้พัฒนาขีดความสามารถด้านไอทีให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย.

ไอบีเอ็มสนับสนุนเวทีแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2012 เร่งสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ความสามารถเทียบชั้นระดับโลก เพื่อเป็นกำลังสำคัญแก่วงการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย... 20 ก.ย. 2555 04:57 20 ก.ย. 2555 05:54 ไทยรัฐ