วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวทช.-ซีเกท ร่วมจัดค่ายวิทย์ฯ ยกระดับเด็กไทยรับAEC

สวทช.และซีเกทจัด "ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เพื่อปั้นดาวดวงใหม่แห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ยกระดับความรู้เยาวชนไทยเพื่อก้าวสู่ AEC 2015 โดยจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปหลากหลายอาทิ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ และ การรับมือภัยพิบัติ...

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อสานต่อปณิธานที่จะส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กไทย  เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นอีกสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการนำประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 (AEC2015) ดังนั้น  ความพร้อมและทักษะที่สำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเปรียบเสมือนอาวุธสำคัญสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก

กิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วยการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ แนะนำเทคนิคเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างไรให้ฉลาด หนูน้อยนักประดิษฐ์ไฟฉายจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเวิร์คช็อปเพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติรูป แบบต่างๆ โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ของสวทช. พนักงาน  ซีเกทและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมค่ายในวันนี้เป็นอีกก้าวของ  ความร่วมมือระหว่างสวทช. กับบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้หากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนทำงานร่วมกันเป็นทีมตลอดจนมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณและช่วยผลักดันทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จริง ๆ แล้ว ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา การที่น้อง ๆ เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมใน “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จะช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียน เพราะเราจะเน้นให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การได้ลงมือปฏิบัติหรือทำการทดลองจริง รวมทั้งยังปลูกฝังให้น้อง ๆ  ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น  เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนต่อไป

ผจก.โรงงานเทพารักษ์ บริษัทซีเกท กล่าวอีกว่า เทคโนโลยีในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลชั้นนำของโลก ซีเกทมุ่งหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนไทย โดยซีเกทมีนโยบายในการสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทย ให้มีความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนให้มีทัศนคติในเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อสังคมในการสร้างคุณภาพชีวิตให้เยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับทางภาครัฐ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้เยาวชนได้มีโอกาสในการต่อยอดความรู้

ด้าน ด.ช. ทวินสิริ ศัยศักดิ์พงษ์  หรือ “น้องตั๋ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโชคชัยรังสิต เล่าให้ฟังถึงความประทับใจในค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายฯ ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่ผมเคยเรียนรู้ในห้องเรียน   ผมคิดว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเยาวชนไทยอย่างพวกเราและผมหวังว่าค่ายนี้จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ สำหรับเราในอนาคต  เวิร์คช็อปเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทำให้ผมรู้ว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่น่าสนใจและอยู่รอบตัวเรา ในอนาคต ผมอยากสร้างหุ่นยนต์ที่ช่วยทำงานบ้านได้และผมฝันอยากเป็นทันตแพทย์ครับ

ส่วน ด.ญ. ศุภกาญจน์ พุกกะรัตน์ หรือ “น้องมีน” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา แบริ่ง พูดถึงความประทับใจในค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ดิฉันมีทัศนคติ   ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดิฉันรู้สึกประทับใจในการบรรยายเรื่องต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นนำของประเทศ   ดิฉันสนุกกับกิจกรรมในค่ายมาก นอกจากนี้ ค่ายฯ นี้ยังเปิดโอกาสให้ดิฉันได้พบและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่  ตอนที่เรียนในโรงเรียน ดิฉันชอบวิชาคณิตศาสตร์มากค่ะ และฝันอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะ.

สวทช.และซีเกทจัด "ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เพื่อปั้นดาวดวงใหม่แห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ยกระดับความรู้เยาวชนไทยเพื่อก้าวสู่ AEC 2015 โดยจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปหลากหลายอาทิ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ และ การรับมือภัยพิบัติ... 19 ก.ย. 2555 05:07 ไทยรัฐ