วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

2 ทีมเยาวชนไทยคว้าแชมป์ i-CREATe 2012

ทีม Happy rehap

2 ทีมเยาวชนไทย คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 6 (i-CREATe 2012) ประเทศสิงคโปร์...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ  i-CREATe 2012 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค.2555 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ Singapore Therapeutic, Assistive & Rehabilitative Technologies (START) Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ และการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดงานประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดโครงงานนักศึกษา การจัดศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา (Student Design Challenge: SDC 2012) ซึ่งปีนี้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ เทคโนโลยี และ การออกแบบ โดยมีนักศึกษาไทยเข้าร่วมประกวดทั้ง 2 ประเภท รวม 11 ทีม โดยทีม Smart House จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการออกแบบ


ทีม Happy rehap ผลงาน Electromyogram-Triggered Game Animation and Neuromuscular Electrical Stimulation Biofeedback for Stroke Rehabilitation ระบบตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชั่นและการกระตุ้นกล้ามเนื้อ ด้วยสัญญาณไฟฟ้า เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเทคโนโลยีทีม Portable Assistive Robot Arm Information จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่ง ประเภทเทคโนโลยี

 

 

2 ทีมเยาวชนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 6 (i-CREATe 2012) ประเทศสิงคโปร์... 2 ส.ค. 2555 17:21 ไทยรัฐ