วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยคม 6 เดินหน้า ผ่านขั้นตอนการสร้างตามกำหนด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค เผยการสร้างดาวเทียมไทยคม 6 คืบหน้า ล่าสุดผ่านขั้นตอน CDR แล้ว พร้อมเดินหน้าตามแผนที่กำหนด...

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดสร้างดาวเทียมไทยคม 6 ว่า ขณะนี้ดาวเทียมไทยคม 6 ผ่านขั้นตอน Critical Design Review : CDR เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อเดือน มี.ค. 2555 โดยขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ตรงตามแผนที่กำหนดโดย บริษัท ออบิทอล ไซเอนซ์ส คอร์ปอเรชั่น (Orbital Sciences Corporation) แห่งประเทศสหรัฐฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค ไทยคม กล่าวต่อว่า ขั้นตอน CDR ดังกล่าว เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากของการจัดสร้างดาวเทียม เพราะเป็นขั้นตอนที่จะวิเคราะห์ทบทวนด้านเทคนิคในการออกแบบระบบทุกระบบของดาวเทียม ตั้งแต่การจัดสร้าง จนถึงขณะที่ดาวเทียมอยู่ในวงโคจร รวมถึงการดำเนินงานอื่นๆ เช่น การบริหารโครงการ การควบคุมคุณภาพการผลิตและส่วนปฏิบัติการ ขั้นตอน CDR นี้เป็นการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทางเทคนิคของโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าดาวเทียมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคและการใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปของโครงการ

“ขั้นตอน CDR ที่ผ่านมา ทางทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ได้ร่วมกับทาง บ.ออบิทอล ไซเอนซ์ส พิจารณาทบทวนข้อมูลและวิเคราะห์การออกแบบของระบบดาวเทียมทั้งหมดในทุกขั้นตอนตามกระบวนการทางเทคนิค  ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงการเริ่มดำเนินการจัดสร้าง โดยเริ่มจากการนำชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สั่งผลิตมานั้นมาประกอบ จากนั้นเป็นการทดสอบที่โรงงานจัดสร้างดาวเทียมซึ่งอยู่ที่เมือง Dulles รัฐเวอร์จิเนียในสหรัฐฯ โดยหลังจากนี้จะติดตามผลความคืบหน้าในการจัดสร้างและการทดสอบระบบเป็นระยะๆ” นายไพบูลย์ กล่าว

สำหรับ ดาวเทียมไทยคม 6 เป็นดาวเทียมขนาดกลางรุ่น Star 2.3 ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการจัดสร้างโดย บริษัท ออบิทอล ไซเอนซ์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวนช่องสัญญาณทั้งสิ้น 26 ทรานสพอนเดอร์ โดยแบ่งเป็นช่องสัญญาณซี-แบนด์ จำนวน 18 ทรานสพอนเดอร์ และช่องสัญญาณเคยู-แบนด์ จำนวน 8 ทรานสพอนเดอร์ บริษัทฯ มีแผนจะจัดส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจรที่ 78.5 องศาตะวันออกประมาณกลางปี 2556 โดยใช้จรวดส่งฟอลคอน 9 ของ บริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น (Space Exploration Technologies Corporation- SPACE X) ประเทศสหรัฐฯ.

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค เผยการสร้างดาวเทียมไทยคม 6 คืบหน้า ล่าสุดผ่านขั้นตอน CDR แล้ว พร้อมเดินหน้าตามแผนที่กำหนด... 14 มิ.ย. 2555 15:35 ไทยรัฐ