บริการข่าวไทยรัฐ

TCCT จับมือ IBM ปั้น 'เมกะดาต้าเซ็นเตอร์' คุมเทรนด์ไอทีองค์กร

ทีซีซี เทคโนโลยี ประกาศความร่วมมือกับ ไอบีเอ็ม ผุดเทรนด์การบริหารจัดการไอทีรูปแบบใหม่ พร้อมโครงการเมกะดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกของประเทศไทย ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม...

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีซีซี เทคโนโลยี ผู้ให้บริการดาต้าเซนเตอร์ ได้มอบหมายให้ไอบีเอ็มเป็นผู้พัฒนา ออกแบบกลยุทธ์รวมถึงรูปแบบของดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ หรือ เมกะดาต้าเซ็นเตอร์ โดยไอบีเอ็มจะให้คำปรึกษาเพื่อการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน และคุณภาพการบริการด้วยขนาดและทำเลที่เหมาะสมสูงสุดสำหรับลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจ

นายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า บริษัทให้ไอบีเอ็มศึกษาวิจัยในการสำรวจและคัดเลือกทำเลที่ตั้งดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ ผนวกการวิเคราะห์ถึงขนาดที่เหมาะสม และกลยุทธ์การสร้างศักยภาพสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ เนื่องจากปัจจุบันความต้องการบริการดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นมากจากหลายประเภทธุรกิจทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและความไม่สงบทางการเมืองทั่วโลก

นายโฆษิต กล่าวอีกว่า สำหรับความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นและขยายศักยภาพด้วยการวางแผนสร้างเมกะดาต้าเซ็นเตอร์ จะสร้างเป็นดาต้าเซ็นเตอร์คอมมิวนิตี้ ประกอบด้วยธุรกิจจากหลายอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทจะเป็นศูนย์กลางการเก็บข้อมูลและเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบไอที เพื่อพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำซึ่งโดดเด่นด้วยขนาด ทำเลและบริการที่ดี

นายยศ กิมสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริการ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัทรู้สึกยินดีที่ทีซีซีทีเลือกให้ไอบีเอ็มเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ เพื่อช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจและเสริมความเป็นผู้นำของทีซีซีทีในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ ด้วยบริการดาต้าเซ็นเตอร์ที่ครบครันและความเชี่ยวชาญระดับโลกของไอบีเอ็ม มั่นใจว่าจะช่วยเสริมศักยภาพให้ทีซีซีทีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างเหนือระดับ

ทั้งนี้ เมกะดาต้าเซ็นเตอร์ ของทีซีซีทีจะใช้กลยุทธ์ 3S คือ Size (ขนาด) จากความต้องการของทีซีซีที ไอบีเอ็มจะศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ขนาดในการสร้างเมกะดาต้าเซ็นเตอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและสามารถรองรับรูปแบบการบริการที่จะนำเสนอ Site (ทำเลที่ตั้ง) การเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์แห่งใหม่จะรวมความเชี่ยวชาญของไอบีเอ็มในฐานะผู้มีประสบการณ์การให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับสากล ทั้งนี้ทีมงานผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ของไอบีเอ็มจะทำการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูลแนวโน้มตลาด ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วจึงสำรวจทำเลที่ตั้ง โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปวิเคราะห์โดยใช้โมเดลช่วยการตัดสินใจและเครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ทำเลที่เหมาะสมในการสร้างเมกะดาต้าเซ็นเตอร์ และ Services (บริการ) จากคำปรึกษาของไอบีเอ็ม ทีซีซีทีจะสามารถตัดสินใจเรื่องรูปแบบดาต้าเซ็นเตอร์และการบริการโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ในอนาคต โดยขนาดและทำเลที่ตั้งจะต้องเหมาะสมกับบริการที่จะให้กับลูกค้า

ปัจจุบัน ทีซีซีที มีดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งสิ้น 3 แห่ง คือ 1.ระดับองค์กร คือ ดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับองค์กรธุรกิจ (Enterprise Data Centers) ได้แก่ เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ (ETDC) สาทร และ บางนาดาต้าเซ็นเตอร์ (BNDC) ตั้งอยู่บนอาคาร TCIF ห่างจากสนามบินนานาชาติเพียง 10 กิโลเมตร 2.ระดับอุตสาหกรรม คือ ดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับอุตสาหกรรม (Industrial Data Center) ได้แก่ Amata Industrial Estate (AMDC) 3.ระดับภูมิภาค คือ ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับภูมิภาค (International Data Center) ได้แก่ (KMDC) ที่จะสร้างขึ้นที่ประเทศกัมพูชา.