วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทช.ประกาศหลักวิทยุชุมฯ เปิดยื่นลงทะเบียน

ล่าสุดประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่24 ก.ค.52 พร้อมเปิดทางผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ภายใน 90 วัน หลังจากนั้นถือว่าละเมิดการออกอากาศ จะได้รับโทษตามกฎหมาย...

นายนที ศุกลรัตน์ ประธานคณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกทช.วานนี้ (28 ก.ค.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ที่จะยื่นลงราชกิจจานุเบกษา โดยขณะนี้ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชนและมาตรฐานเทคนิคฯ ฉบับชั่วคราว ได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.2552 ที่ผ่านมา

ปธ.คณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน กทช.กล่าวต่อว่า ขณะนี้ อยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ดำเนินการวิทยุชุมชนอยู่ก่อนที่จะมีประกาศ กทช.ฉบับนี้ และยังไม่ได้ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ประกอบการวิทยุชุมชนล่วงหน้ามายื่นเอกสารแสดงความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุชุมชนตามบทเฉพาะกาลของประกาศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  23  ส.ค. 2552  ตามจุดรับเอกสารที่คณะทำงานกำหนด โดยจะมีระยะเวลายื่นความประสงค์จำนวน 90 วัน หลังการลงราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ผู้ที่มาแสดงความประสงค์จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ในลักษณะการทดลองออกอากาศเป็นการชั่วคราวจำนวน 300  วัน  จนกว่าจะได้คณะกรรมตามพรบ.การจัดสรรฉบับใหม่เข้ามาดูแล หากเลยระยะเวลาเวลาดังกล่าวถือว่าละเมิดการออกอากาศ โดยจะได้รับโทษตามกฎหมายกำหนด

นายนที กล่าวอีกว่า ผู้ที่มีความประสงค์ดำเนินการวิทยุชุมชน สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่สำนักงานกทช. และสถานี/ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน กทช.14 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุนนทบุรี อุบลราชธานี ลำปาง สงขลา และสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุจันทบุรี นครราชสีมาขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง ชุมพร

ปธ.คณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน กทช.กล่าวด้วยว่า เอกสารสำหรับนำมายื่นลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ประกอบด้วย 1.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 3.รูปถ่ายสถานีวิทยุชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานี และเสา/สายอากาศ 4.แผนที่ตั้งสถานี 5.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล) ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร.02-271-0151 หรือเว็บไซต์กทช. (www.ntc.or.th)

ล่าสุดประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่24 ก.ค.52 พร้อมเปิดทางผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ภายใน 90 วัน หลังจากนั้นถือว่าละเมิดการออกอากาศ จะได้รับโทษตามกฎหมาย... 29 ก.ค. 2552 05:38 29 ก.ค. 2552 05:42 ไทยรัฐ