วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมื่อฮาร์ดดิสก์ หัวใจคอมพิวเตอร์จมน้ำ จะกู้อย่างไร?

เนคเทค แนะวิธีกู้ฮาร์ดดิสก์ พร้อมเผยหนทางกู้คืนข้อมูลหลังจมน้ำ พร้อมระบุ ควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ...

สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับประชาชนทั่วไป ตลอดจนถึงภาคของธุรกิจ และอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับผลกระทบ คือ เรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ซึ่งหลายคนไม่สามารถขนย้ายได้ทัน จึงเกิดปัญหาการจมน้ำ น้ำเข้าเครื่อง ซึ่งส่งผลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ ถือเป็นหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลต่างๆ ไว้มากมาย ดังนั้น ทีมข่าวไอทีไทยรัฐออนไลน์ จึงมีข้อแนะนำดี เมื่อฮาร์ดดิสก์จมน้ำแล้วควรจะทำอย่างไร


นายสุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค แนะนำว่า ถ้าฮาร์ดดิสก์จมน้ำ ให้ใส่ถุงพลาสติก ไม่ต้องทำให้แห้ง ไม่ต้องสตาร์ตเหมือนรถยนต์ เพราะว่าตัวฮาร์ดดิสก์มีอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่มั่นใจว่าน้ำไม่ได้เข้าด้านใน แต่ถ้าน้ำเข้าด้านในไม่ควรเปิด นี่ก็เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้น ซึ่งง่ายๆ ก็เหมือนที่ดูแลรถยนต์ อย่าเพิ่งไปทำอะไร ควรให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลดีกว่า แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจมน้ำ เป็นเรื่องฉุกละหุก จะยกข้อมูลหนีน้ำ แบ็กอัพผิดไปกดฟอร์แมต ย้ายไฟล์ผิดที่ หรือว่าดึงฮาร์ดดิสก์ก่อนไฟดับ มีสิทธิข้อมูลบางส่วนหาย แต่ข่าวดีก็คือ พอลบไฟล์ ข้อมูลจริงๆ มักไม่ได้หาย ดังนั้น ถ้าเลือกใช้ซอฟต์แวร์บางประเภทโดยมีคุณสมบัติในการกู้ข้อมูล ไม่ต้องไปนั่งสร้างข้อมูลใหม่ หรือให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลให้

ทั้งนี้ ก่อนที่จะทราบถึงการดูแลฮาร์ดดิสก์นั้น จึงควรที่จะมาทำความเข้าใจกับฮาร์ดดิสก์ก่อน ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) คือ อุปกรณ์เก็บข้อมูล สามารถเก็บได้อย่างถาวร ถูกจัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บระบบปฏิบัติการ โปรแกรม และข้อมูลต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เมื่อปิดเครื่องข้อมูลจะไม่สูญหาย โดยทั่วไปในปัจจุบันมีการใช้งานฮาร์ดดิสก์อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบจานแม่เหล็ก และแบบโซลิดสเตต (Solid-State : SSD) โดยทั้งสองแบบมีโครงสร้าง และการทำงานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีความแตกต่างในเรื่องของการเก็บข้อมูลและการกู้ข้อมูลตามไปด้วย


ฮาร์ดดิสก์ แบบจานแม่เหล็กนิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป รวมถึงกล้องวีดิโอบางรุ่น เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลได้มาก และมีราคาที่ถูก ฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็กจะใช้จานโลหะเพื่อเก็บข้อมูล โดยมีมอเตอร์หมุนอยู่ภายใน และใช้หัวอ่านในการอ่าน และเขียนข้อมูลลงในแผ่นจาน ในขณะที่ฮาร์ดดิสก์ทำงาน หัวอ่านจะลอยอยู่เหนือแผ่นจานประมาณ 10 นาโนเมตร ดังนั้น หากฮาร์ดดิสก์มีการสั่นสะเทือนในขณะทำงาน ก็มีโอกาสสูงที่หัวอ่านจะไปขูดกับแผ่นจานแม่เหล็ก ส่งผลให้ฮาร์ดดิสก์เสียหายอย่างถาวรได้

ขณะที่ ฮาร์ดดิสก์แบบโซลิดส เตต ( Solid-State : SSD) นั้น ใช้หลักการเดียวกันกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา เช่น แฟลชไดรฟ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ที่ไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นการหมุน หรือหัวอ่านอยู่ภายใน โดยเปลี่ยนมาใช้การเก็บข้อมูลบน NAND Chip ที่เป็นการอ่าน และเขียนข้อมูลโดยใช้ไฟฟ้า จึงสามารถอ่านเขียนข้อมูลได้เร็วกว่าฮาร์ดดิสแบบจานแม่เหล็ก แต่เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง และมีความจุน้อยกว่าฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็ก จึงนิยมใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องการความสะดวกในการพกพาและมีน้ำหนักเบา เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบ อัลตร้า ทิน (Ultra-thin) หรือโทรศัพท์มือถือบางรุ่น


สำหรับเรื่องต่อมา คำถามส่วนใหญ่ที่พบมากในช่วงนี้ก็คือ เมื่อฮาร์ดดิสก์จมน้ำต้องทำอย่างไร หากฮาร์ดดิสก์จมน้ำ ยังพอมีหนทางที่จะกู้คือข้อมูลได้ แต่การกู้คืนนั้น ควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ และทำการกู้คืนให้ โดยฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็ก ไม่ควรกู้ข้อมูลด้วยตัวเองเด็ดขาด เพราะเมื่อจมน้ำ หัวอ่านจะไปติดกับจานข้อมูล ถ้าจ่ายไฟอาจทำให้ข้อมูลเสียหาย ไม่ควรทำให้แห้ง เพราะจะเกิดคราบ และเศษฝุ่นเกาะที่หัวอ่าน ห้ามสั่น สะเทือน และควรทำให้ฮาร์ดดิสก์อยู่ในสภาพที่จมน้ำ อาจจะใส่ภาชนะ เช่น กล่องโฟม หรือกล่องอาหาร และส่งผู้เชี่ยวชาญ ส่วนฮาร์ดดิสก์แบบโซลิดสเตตนั้น เนื่องจากเป็นแผงวงจร จึงสามารถทนต่อการจมน้ำได้บ้าง หากถูกน้ำควรรีบนำออกมาทำให้แห้งโดยเร็ว ด้วยการใช้พัดลมเป่า แต่หากจมน้ำเป็นเวลานาน มีโอกาสที่จะทำให้แผงวงจร หรืออุปกรณ์ภายในขึ้นสนิมได้ ควรรีบทำให้แห้ง แล้วส่งไปยังศูนย์กู้ข้อมูล เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการต่อไป

โดยสรุปแล้ว สิ่งที่ควรทำเมื่อฮาร์ดดิสก์จมน้ำ คือ อย่าพยายามทำให้แห้งด้วยตัวเอง ควรทำให้อยู่ในสภาพที่จมน้ำอยู่ ใส่ถุง ภาชนะ แล้วนำส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด เพราะถ้าหากทำเอง อาจจะทำให้ข้อมูลหายไปหรือพังได้ เพียงเท่านี้ฮาร์ดดิสก์ก็จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน

แหล่งข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทค,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์


ทีมไอทีไทยรัฐออนไลน์

 

เนคเทค แนะวิธีกู้ฮาร์ดดิสก์ พร้อมเผยหนทางกู้คืนข้อมูลหลังจมน้ำ พร้อมระบุ ควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ... 7 ธ.ค. 2554 13:33 7 ธ.ค. 2554 15:44 ไทยรัฐ